Keer Diabetes2 Om vergoed vanuit het basispakket

Sinds 1 januari 2024 wordt Keer Diabetes2 Om voor iedere (pre)diabetespatiënt vanuit het basispakket vergoed. Het is voor het eerst in Nederland dat een leefstijlalternatief -met medicatieafbouw - voor de reguliere behandeling van diabetes type 2 op zo'n grote schaal wordt vergoed.

kdo-deelnemers-buiten-lopen-diabetes

Wat betekent dit voor jou als zorgverlener?

Keer Diabetes2 Om wordt voor iedereen met diabetes type 2 en een gestoord nuchtere glucose vergoed vanuit het basispakket, mits wordt voldaan aan de overige inclusiecriteria. Doorverwijzen naar Keer Diabetes2 Om wordt dus nog makkelijker. Je kunt jouw patiënten gewoon verwijzen naar Keer Diabetes2 Om en ons medisch team overlegt dan welke variant van het programma (Keer Diabetes2 Om GLI of Plus) geschikt is voor jouw patiënt. Dit wordt altijd in overleg met jou gedaan.

Wat is Keer Diabetes2 Om?

Samen met een groep lotgenoten en onder begeleiding van een professioneel, multidisciplinair team bestaande uit een verpleegkundige, diëtist en coach gaan deelnemers twee jaar aan de slag met hun leefstijl. Het team van Voeding Leeft heeft jarenlange (praktijk)ervaring (sinds 2011) op het gebied van leefstijlbegeleiding bij diabetes type 2. Deelnemers leren tijdens het programma zelf te ervaren wat voor hen werkt op het gebied van vier pijlers: voeding, beweging, ontspanning en slaap. Als gevolg hiervan kunnen veel deelnemers het gebruik van diabetesmedicatie voorkomen of afbouwen, verantwoord afvallen, krijgen zij meer energie en betere bloedwaarden. Er bestaan twee programma’s: Keer Diabetes2 Om GLI en Keer Diabetes2 Om Plus.

NathalieWilmsen_BoxtelVL9 (2)

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee programma's?

Keer Diabetes2 Om Plus is voor mensen met diabetes type 2 die andere diabetesmedicatie dan alleen metformine gebruiken, waaronder SU-derivaten of insuline. Keer Diabetes2 Om GLI is gericht op mensen met diabetes type 2 of een gestoord nuchtere glucose die geen medicatie of alleen metformine gebruiken. Het belangrijkste verschil tussen de programma’s is de extra medische begeleiding die noodzakelijk is bij Keer Diabetes2 Om Plus. Daarnaast vindt Keer Diabetes2 Om Plus deels fysiek plaats op locatie en Keer Diabetes2 Om GLI is volledig online.

NathalieWilmsen_BoxtelVL7

Hoe werkt doorverwijzen? 

Doorverwijzen naar zowel Keer Diabetes2 Om Plus als GLI kan gemakkelijk en snel via Zorgdomein. Je vindt Keer Diabetes2 Om in Zorgdomein via: Welzijn > Diabetes Mellitus > Keer Diabetes2 Om.

Ons medisch team kijkt op basis van de medische gegevens wat de mogelijkheden zijn voor deelname, welk programma het meest geschikt is en overlegt dit met jou en jouw patiënt.

flyer-kdo

Hoe verloopt de samenwerking met de hoofdbehandelaar?

De verpleegkundige binnen het begeleidingsteam van Keer Diabetes2 Om heeft contact met de hoofdbehandelaar van de deelnemer op verschillende momenten: 

Vóór Keer Diabetes2 Om

De hoofdbehandelaar wordt gevraagd een deel van het inschrijfformulier in te vullen, zodat het medisch team van Keer Diabetes2 Om voldoende (medische) informatie van de potentiële deelnemer heeft om de inschrijving goed te kunnen beoordelen. Dit kan via Zorgdomein geregeld worden.

Daarnaast vindt er een inclusie gesprek plaats. Bij hogere complexiteit van de diabetes vindt er ook overleg plaats. Er wordt een persoonlijk plan opgesteld voor de medicatieafbouw en dit wordt ook afgestemd met de hoofdbehandelaar. 

Tijdens de behandelfase van Keer Diabetes2 Om

De hoofdbehandelaar wordt regelmatig telefonisch of via de mail geupdate. Indien nodig vindt er overleg plaats.

Bij het Keer Diabetes2 Om GLI programma is er een terugkoppeling richting de hoofdbehandelaar na de start en na 6 maanden, verder wordt de verantwoordelijkheid voor de terugkoppeling bij de deelnemer gelegd. Bij Keer Diabetes2 Om Plus is er een uitgebreide terugkoppeling richting de hoofdbehandelaar per deelnemer na iedere programmadag.

Na de behandelfase van Keer Diabetes2 Om

Als de behandelfase is afgerond vindt er een warme overdracht plaats richting de hoofdbehandelaar. De deelnemer kan nog deelnemen aan activiteiten in de onderhoudsfase van het programma.

Hoofdbehandelaren die een patiënt hebben die deelneemt aan Keer Diabetes2 Om kunnen zich tevens gratis inschrijven voor de geaccrediteerde, online nascholing over het programma. Zie de website voor meer informatie.

Wanneer starten nieuwe programma's?

Klik hier voor een overzicht van actuele startdata voor Keer Diabetes2 Om Plus en Keer Diabetes2 Om GLI. Er zijn al meerdere programma’s voor 2024 gepland.

Benieuwd naar de ervaringen van onze deelnemers?

We helpen je graag verder

We staan voor je klaar. Op de website vind je alle informatie over Keer Diabetes2 Om. Contact opnemen kan natuurlijk ook. Dit kan telefonisch met het hoofdkantoor (020 221 7906) of via de mail info@voedingleeft.nl.

Specifieke vragen voor onze manager zorgrelaties? Mail dan naar david@voedingleeft.nl.

Lees het persbericht over het nieuws.

David-profielfoto