Inclusiecriteria en vergoeding

Verwijs jouw patiënten door naar Keer Diabetes2 Om

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen met prediabetes en diabetes type 2 te helpen. Aan de hand van onderstaande criteria kun je checken of jouw patiënt kan deelnemen aan Keer Diabetes2 Om. Twijfel je of jouw patiënt kan deelnemen? Bel ons op 020 221 7906 of verwijs hem of haar direct door via Zorgdomein. Ons medisch team beoordeelt de aanmelding en neemt telefonisch contact op met jouw patiënt om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je samen de zelftest invullen om mogelijke resultaten en vergoedingen te achterhalen

Inclusiecriteria

Er zijn twee programma’s beschikbaar: Keer Diabetes2 Om GLI en Keer Diabetes2 Om Plus.

 • Keer Diabetes2 Om GLI is voor mensen met prediabetes of diabetes type 2 die geen medicatie of alleen metformine, een DPP4 remmer of GLP1 gebruiken. Dit programma wordt online aangeboden.

 • Keer Diabetes2 Om Plus is voor mensen met diabetes type 2 die andere diabetesmedicatie gebruiken dan alleen metformine, waaronder SU-derivaten of insuline. Dit programma vindt fysiek plaats op inspirerende locaties.

Patiënten kunnen deelnemen als ze

 • Prediabetes (gestoord nuchtere glucose) of diabetes type 2 hebben en hiervoor geen diabetesmedicatie, alleen metformine en/ of een DPP4 remmer en/of GLP1 gebruiken (GLI)

 • Diabetes type 2 hebben en SU-derivaten, insuline of andere orale medicatie (anders dan bovenstaand) gebruiken (Plus)

 • Maximaal 80 jaar oud zijn (tussen 70-80 jaar in overleg)

 • Overgewicht (BMI>25) en/of een vergrote buikomvang hebben

 • Gemotiveerd zijn voor een leefstijlverandering

 • De Nederlandse taal beheersen

 • Toegang hebben tot een e-mail adres en internet

Patiënten kunnen niet deelnemen als ze

 • Ouder zijn dan 80 jaar

 • Diabetes type 1 hebben

 • Ernstige COPD: Gold III of IV hebben

 • Een maagverkleining hebben

 • Een eetstoornis hebben

 • Nierfalen hebben (eGFR/MDRD <30)

 • Hartfalen of decompensatie cordis (Klasse 3-4) hebben

 • Zwanger zijn

 • Veganistisch eten (vegetarisch wel)

 • Een SGLT-2 remmer gebruiken die niet gestopt kan worden i.v.m. hoog cardiovasculair risico (overleg altijd mogelijk)

Deelname is in overleg als patiënten

 • Een insulinepomp gebruiken

 • Een BMI > 45 kg/m2 hebben

 • Ontregelde diabetes type 2 (>64 mmol/mol) hebben

 • Nierfalen/nierinsufficiëntie (eGFR/MDRD < 60) hebben

 • Hartfalen of decompensatie cordis (Klasse 2) hebben

 • Last hebben van atriumfibrilleren

 • Chronisch prednison gebruiken

 • Een voorgeschiedenis hebben van pancreatitis

 • Psychiatrische problematiek hebben

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2024 wordt deelname aan Keer Diabetes2 Om GLI en Plus vergoed vanuit het basispakket. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Als de zorgverzekeraar geen contract heeft met Keer Diabetes2 Om, kan het zijn dat een deel van de kosten (maximaal 25%) zelf betaald moeten worden. Neem contact op met de verzekeraar om dit te controleren.

Verwijzen

Doorverwijzen naar Keer Diabetes2 Om gebeurt voor beide programma’s hetzelfde en kan gemakkelijk via Zorgdomein. Ons medisch team kijkt op basis van de medische gegevens wat de mogelijkheden zijn voor deelname en overlegt dit met jouw patiënt. Je vindt Keer Diabetes2 Om in Zorgdomein via: Welzijn > Diabetes Mellitus > Keer Diabetes2 Om