Klachtenregeling

Klacht gebruik persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door Voeding Leeft of Reverse B.V. (Keer Diabetes2 Om), dan kun je daarover contact met ons opnemen. Voeding Leeft en Reverse B.V. nemen jouw klacht uiterst serieus en zoeken graag samen naar een oplossing. Mochten we er desondanks samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wat kun jij doen?

Complimenten en suggesties kun je of per mail of telefoon doorgeven. Heb je een klacht over de communicatie, deelname of begeleiding gedurende deelname aan het programma, kun je contact opnemen met de contactpersoon van je groep. Samen met jou bekijkt hij of zij jouw klacht of probleem en wordt er gezocht naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de klacht of het probleem voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Voeding Leeft. Zij zal contact met je opnemen om de klacht te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Voeding Leeft streeft ernaar de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren waar nodig. Heb je klachten die niet gerelateerd zijn aan het programma, kun je ons dit via mail of telefoon (info@voedingleeft.nl of 020-2217906) doorgeven. Je bericht komt dan op het hoofdkantoor terecht en zal daar in behandeling worden genomen. Er zal telefonisch of per mail contact met je worden opgenomen.

Keer Diabetes2 Om is aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Indien je ontevreden bent over de aangeboden oplossing, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke, onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de SKGE.