ANBI

Stichting Voeding Leeft is een ANBI. Een ANBI wordt omschreven als 'een algemeen nut beogende instelling.' Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Wij zijn een sociale onderneming met een maatschappelijk doel: wij creëren levensgeluk en verminderen maatschappelijke kosten. Geld verdienen is niet ons hoofddoel, het is een middel om onze missie te bereiken en maatschappelijke impact te genereren. Voeding Leeft heeft geen winstoogmerk. De pilots van Voeding Leeft worden gefinancierd door tijdelijke projectfinancieringen van zorgverzekeraars, zorginstellingen, bedrijven en de overheid. De initiatieven en projecten zelf mogen, binnen maatschappelijke kaders, ondernemend opgezet zijn, zo lang dit past binnen de missie van Voeding Leeft en het toezicht erop voldoet aan de eisen van maatschappelijk ondernemerschap.

Het bestuur van Voeding Leeft is onafhankelijk, ingericht volgens de governancecode en heeft geen financiële belangen bij de door Voeding Leeft ondernomen of ondersteunde initiatieven.

In dit document vind je meer informatie over Stichting Voeding Leeft als ANBI.

Heb je hier vragen over? Contacteer ons dan via info@voedingleeft.nl.