Onderzoek en resultaten

Waar wetenschap en gezond verstand samenkomen

Wetenschap als de basis

De uitgebreide, intensieve zorg van Keer Diabetes2 Om is gebaseerd op de wetenschap en de jarenlange ervaring waarin wij al ruim 5.000 mensen hebben begeleid naar een andere leefstijl. Uit gepubliceerd onderzoek blijkt dat deelnemers medicatie afbouwen, verantwoord afvallen en meer energie krijgen. Een team van wetenschappers, artsen en andere professionals werkt dagelijks aan de inhoud, (door)ontwikkeling en kwaliteit van Keer Diabetes2 Om.

Resultaten na twee jaar

In 2020 zijn de twee-jaars resultaten gepubliceerd in BMJ Prevention, Nutrition & Health. Deze resultaten beschrijven de effecten van een groep van 438 deelnemers die twee jaar werden gevolgd. Na twee jaar was complete data beschikbaar van 234 deelnemers. De resultaten laten zien dat in de groep waarvan data verzameld kon worden er een sterke gemiddelde daling in gewicht zichtbaar is die de grens van klinische relevantie bereikt (5%). Ook kan een aanzienlijk deel van de deelnemers na twee jaar (nog steeds) minderen of geheel stoppen met hun diabetesmedicatie. HbA1c is na twee jaar niet veranderd ten opzichte van de start. Met het oog op de medicatieafbouw en het natuurlijke beloop van diabetes type 2 (progressie) is dit geen ongunstig resultaat. Lees hier het hele onderzoek.

Momenteel worden de vier-jaars resultaten verzameld en geanalyseerd. Deze resultaten hopen we dit jaar te publiceren.

Resultaten KDO

Nierfunctie en Keer Diabetes2 Om

Nieuw onderzoek over Keer Diabetes2 Om is onlangs gepubliceerd in The British Medical Journal, Nutrition, Prevention & Health. Uit deze kleinschalige retrospectieve analyse kwam naar voren dat de nierfunctie (o.b.v. eGFR) van deelnemers van het Keer Diabetes2 Om programma met een verminderde nierfunctie na zes maanden statistisch significant verbeterde. Uit een subanalyse bleek dat dit effect waarschijnlijk niet het gevolg is van veranderingen in medicatiegebruik of hyperfiltratie, waardoor het aannemelijker is dat de aanpassingen in leefstijl verantwoordelijk zijn voor het effect. Een interessant resultaat, dat vraagt om meer onderzoek en, wederom, méér aandacht voor leefstijl als medicijn. Lees hier het hele paper.

Resultaten na zes maanden

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben ook de resultaten van Keer Diabetes2 Om (pilot in 2015-2016) na zes maanden geëvalueerd. Deze resultaten zijn gepubliceerd in hetzelfde wetenschappelijke tijdschrift BMJ Nutrition, Prevention & Health. Lees hier het hele paper.

  • Na een half jaar gebruikten 35 van de 72 deelnemers (49%) minder glucoseverlagende medicijnen, waarvan 9 (13%) helemaal gestopt waren met deze medicatie.

  • HbA1c daalde significant: 64% van de deelnemers had aan het begin van het onderzoek een waarde boven de streefwaarde van 53mmol/mol, terwijl dat percentage na een half jaar 40% was. 

  • Deelnemers hadden na zes maanden een significant lager lichaamsgewicht (gemiddeld 5 kg gewichtsverlies), een kleinere tailleomtrek (gemiddelde afname van 9.4 cm) en een lagere BMI (gemiddelde afname van 1,7 punten).

  • Na zes maanden voelden deelnemers zich minder moe en gaven ze aan een hogere kwaliteit van leven te hebben.

VL_Icon_03_KrachigDoorTeDelen_1600px

Hoe veilig is insulinetherapie bij diabetes type 2?

Uit een studie van o.a. wetenschapper Hanno Pijl (LUMC) en Nathalie Wilmsen (Voeding Leeft), gepubliceerd in het het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie, blijkt dat er aanwijzingen uit de wetenschappelijke literatuur zijn dat het gebruik van insuline bij diabetes type 2 samenhangt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en kanker. Lees hier het hele paper.

  • Het gebruik van insulinetherapie in hoge doseringen (meer dan het lichaam normaal gesproken zelf kan aanmaken) bij diabetes mellitus type 2 kan zorgen voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.

  • Bij diabetes type 2 is sprake van insulineresistentie, maar dat proces blijkt selectief te zijn. Bepaalde effecten van insuline blijven wel in stand en dit kan verantwoordelijk zijn voor de verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten en kanker.

  • Voordat de behandeling met insuline gestart of geïntensiveerd wordt, zouden daarom de voor- en nadelen van insulinetherapie goed tegen elkaar afgewogen moeten worden.

  • Er wordt aangeraden om terughoudend te zijn in het voorschrijven van insulinetherapie bij mensen met diabetes mellitus type 2 en andere therapeutische opties worden sterk aanbevolen, waaronder een leefstijlbehandeling.

Specialist aan het woord

portretfoto

In de NHG standaard staat beschreven dat leefstijl als eerste stap in de behandeling bij diabetes type 2 dient te worden ingezet. We weten dat dit helaas niet altijd gebeurt en dat voor een duurzame leefstijlverandering intensieve begeleiding nodig is. Keer Diabetes2 Om laat zien dat de inzet van leefstijl als medicijn – ook op de lange termijn – heel effectief blijkt te zijn en dat is een mooie stap voorwaarts. Iedere behandeling waardoor minder medicatie nodig is, is immers winst voor de patiënt

Nynke van der Zijl - Huisarts en hoofd medisch team