Nathalie

Nathalie Wilmsen

Nieuws Keer Diabetes Om

Primeur: Leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 met medicatieafbouw vanaf 2024 vergoed uit basispakket

Het nieuws in het kort

  • Leefstijlproblematiek vormt vaak de oorzaak van het veelvoorkomende diabetes type 2

  • In 2024 wordt voor het eerst in Nederland een leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 met medicatieafbouw vergoed

  • Deze vergoeding kan een kantelpunt vormen in de strijd tegen een Nederlandse diabetescrisis

  • Het RIVM en het Diabetes Fonds staan achter het leefstijlprogramma, dat ontwikkeld is doorstichting Voeding Leeft

Persbericht

Amsterdam, 7 november 2023 | Diabetes type 2 is één van de meest voorkomende en impactvolle chronische ziektes ter wereld. Normaliter wordt medicatie ingezet ter behandeling van de te hoge bloedsuikerspiegel. De voornaamste onderliggende oorzaken, overgewicht en een ongezonde leefstijl, worden daarmee vaak niet aangepakt. Vanaf 2024 komt daar verandering in en wordt een leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 voor het eerst in Nederland, voor iedere verzekerde, vergoed uit het basispakket. De behandeling is ontwikkeld door de stichting Voeding Leeft en gericht op duurzame leefstijlaanpassing en gedragsverandering.

Vergoeding leefstijlbehandeling: kantelpunt in diabetescrisis
Volgens recente schattingen hebben in 2050 wereldwijd 1,3 miljard mensen diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal diabetici (Lancet, 2023). In circa 90% van deze gevallen betreft het diabetes type 2, de vorm die sterk gerelateerd is aan een ongezonde leefstijl. Op veel grotere schaal inzetten op leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 lijkt de enige uitweg uit de naderende diabetescrisis. Daarom worden de kosten voor het gespecialiseerde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) programma ‘Keer Diabetes2 Om’ vanaf 1 januari 2024 voor iedere verzekerde vergoed vanuit het basispakket. Dit is voor het eerst in Nederland dat een leefstijlalternatief voor de reguliere behandeling op grote schaal wordt vergoed.

Medicatie afbouwen met leefstijlprogramma
Diabetes type 2 wordt tot op heden voornamelijk behandeld met bloedsuikerverlagende medicatie, zoals metformine en insuline. “Omdat het voornaamste onderliggende probleem, een ongezonde leefstijl, daarmee niet wordt aangepakt, is op den duur vaak meer medicatie nodig. Dit is geen duurzame oplossing. Aanpak van een ongezonde leefstijl is dat wel.” aldus Barbara Kerstens, directeur bij Voeding Leeft. De stichting ontwikkelde het RIVM erkende ‘Keer Diabetes2 Om’ leefstijlprogramma dat zich richt op prediabetes- en diabetespatiënten. Wetenschappelijk onderzoek toont dat leefstijl een belangrijke rol speelt bij zowel het ontstaan als het verloop van diabetes type 2 en dat leefstijlaanpassing het ziekteproces dusdanig kan beïnvloeden dat medicatie kan worden afgebouwd of zelf geheel overbodig wordt. Het programma onderbouwt dit: 67% van de deelnemers nam 2 jaar na de start van het traject minder diabetesmedicatie en 27% stopte zelfs volledig (Pot ea, 2020).

Niet alleen het RIVM maar ook het Diabetes Fonds staat volledig achter het leefstijlprogramma. “Met een groeiend aantal mensen met diabetes type 2 stevenen we af op een diabetescrisis. Het roer moet om: van minder medicatie naar meer gezond leven, dat is de enige duurzame oplossing. We zijn blij dat de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft breder beschikbaar komt voor een grote groep mensen met diabetes type 2,” aldus Diena Halbertsma, directeur van het Diabetes Fonds.

Keer Diabetes2 Om - Wat houdt het programma in? 
Prediabetes- en diabetespatiënten leren tijdens het traject  wat voor hen werkt op het gebied van eten, bewegen, ontspannen en slapen. Dat gebeurt in een groep en onder begeleiding van een verpleegkundige, een diëtist en een coach. Het programma zorgt voor een significante verbetering van de kwaliteit van leven en gemiddeld 7 kg gewichtsverlies. Daarnaast is 67% van de deelnemers minder diabetesmedicatie gaan gebruiken en is 28% volledig gestopt. Sinds 2014 hebben ruim 5.000 mensen deelgenomen aan het programma.

EINDE PERSBERICHT.

Referenties
Lancet, T. (2023). Diabetes: a defining disease of the 21st century. Lancet (London, England), 401(10394), 2087.

Pot, G. K., Battjes-Fries, M. C., Patijn, O. N., van der Zijl, N., Pijl, H., & Voshol, P. (2020). Lifestyle medicine for type 2 diabetes: practice-based evidence for long-term efficacy of a multicomponent lifestyle intervention (Reverse Diabetes2 Now). BMJ nutrition, prevention & health, 3(2), 188.

Informatie voor redacties

Wil je meer weten over het leefstijlprogramma van Voeding Leeft? Of zou je graag een oud-deelnemer van het programma, een betrokken huisarts, farmacoloog of verpleger spreken? Neem dan contact op met Jeanne Kortenoever via jeanne@blyde.nl .

vrouw-lachend-met-citroenen-voor-ogen-strand