Keer Diabetes2 Om

Je doet het niet alleen

Keer Diabetes2 Om is een leefstijlbehandeling van Voeding Leeft gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging en ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij hun Diabetes weten te keren en gezond(er) worden en blijven.

Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om werken in kleine groepen van 20 personen aan leefstijlverbetering, onder begeleiding van ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, coaches, diëtisten en programma coördinatoren. Deze professionals werken nauw samen met de hoofdbehandelaar (huisarts of medisch specialist) van de deelnemer en praktijkondersteuners of diabetesverpleegkundigen. 

Het programma geeft mensen met diabetes type 2 de kans om van ziekte naar gezondheid te bewegen door te leren om regie te hebben over hun ziekte. Deelnemers leren over:

  • De fysiologische kenmerken van diabetes type 2
  • De werking en het effect van medicatie
  • Hoe controle te krijgen over de ziekte en mentale obstakels te overkomen
  • Hoe beter voor zichzelf te zorgen
  • De kwaliteit van eten in plaats van het tellen van calorieën
  • Hoe een aangepast voedingspatroon ervoor zorgt dat de diabetes verbetert en/of omkeert
  • Hoe fysieke inspanning en beweging bijdraagt aan het omkeren van diabetes
  • Het belang van het voelen en voeden van je lichaam

Het programma duurt een half jaar en bestaat uit meerdere bijeenkomsten op inspirerende buitenlocaties en intensieve nazorg. Het programma start met een tweedaagse. Na één, drie en zes maanden zijn terugkomdagen. Na het traject van een half jaar zijn er nog fysieke inspiratie- en opfris-bijeenkomsten en wordt er online en telefonisch begeleiding aangeboden gedurende 18 maanden. Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars VGZ (en haar labels), Menzis (en haar labels) en Iptiq (en haar labels) deelname, ook is particuliere deelname mogelijk. Voeding Leeft zet zich in voor toegankelijkheid voor alle Nederlanders met diabetes type 2 voor dit programma.

Wil je meer over weten? Kijk dan op de site: Keer Diabetes2 Om.

< Bekijk meer initiatieven