Sinds 2004 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner in West-Brabant. Mijn interesse is altijd uitgegaan naar voeding en de invloed ervan op lichaam en geest. Naast mijn opleiding heb ik daarom ook verschillende scholingen gevolgd op het gebied van voeding en leefstijl. Ik voel me dan ook als een vis in het water bij Voeding Leeft waar ik gestart ben in januari 2017. 

Naast mijn werk als teamlid van het begeleidingsteam van Keer Diabetes2 Om werk ik ook in het Medisch Team. Het Medisch Team draagt zorg voor de medisch inhoudelijke kwaliteit van het programma. Het mooiste aan het werk vind ik de deelnemers laten inzien dat zij zélf grotendeels de regie hebben over hun ziekte. Daarbij is de samenwerking tussen de verschillende professionals binnen Voeding Leeft van groot belang; samen bereiken we zoveel meer! Dat geeft mij energie en passie voor mijn werk.

Een leuk voorbeeld van de passie die ik voor mijn werk voel: Tijdens het includeren zag ik een HbA1c voorbij komen van 109, veel te hoog om te starten uiteraard, rekening houdend met de in-en exclusievoorwaarden van ons programma. Ik belde meneer op en vertelde hem dat zijn glucosewaarden nu echt te ruim waren om deel te kunnen nemen aan ons groepsprogramma en raadde hem aan om eerst een individueel traject te volgen en later in te stromen. Meneer werd emotioneel en vertelde mij waarom het zo slecht ging met hem, het raakte me en ik voelde zijn motivatie. Ik vroeg aan de betreffende meneer of ik contact op mocht nemen met zijn hoofdbehandelaar om naar mogelijkheden te zoeken en bedacht dat het doel was voor nu; met minimale interventie een dusdanige verbetering krijgen dat hij kan instromen in een programma. Zonder aanpassingen aan medicatie; dat was in dit voortraject aan de hoofdbehandelaar.

Ik belde zijn diabetesverpleegkundige en stuurde een beveiligde mail naar zijn internist: wat een enthousiasme!

Afgesproken dat meneer mocht meedoen als zijn glucosemetingen zouden zakken naar rond 10 mmol/l met wat tips (minimale interventie) en hij meneer ging zelf fanatiek aan de slag. 

Resultaat: binnen 1 week waarden tussen 6.5-10.8 mmol/l en een nieuwe deelnemer erbij voor ons Keer Diabetes2 Om programma.