Richard Verheesen

Reumatoloog

Voeding kan deels worden benaderd vanuit een curatief perspectief. Het is echter de preventieve waarde van gezonde leefomstandigheden die mij intrigeert. Voeding maakt daar een essentieel onderdeel van uit en is een van de weinige factoren waarop de burger zelf invloed kan uitoefenen. Het geneeskunde-adagium ‘Primum non nocere’ (het belangrijkste is niet te schaden) begint wat mij betreft daar. Voeding Leeft biedt daarvoor voor mensen praktische handvatten en geeft invulling aan een gezond boerenverstand eetpatroon. Bovendien probeert zij bruggen te slaan in een weerbarstige maatschappij vol tegengestelde belangen.

Als ik denk aan mijn lievelingseten dan zie ik een schaal vol aalbessen en aardbeien, voorafgegaan door een schaal met versgemaakte sushi en sashimi.

Richard Verheesen