Prof. dr. Gerjan Navis

Internist-nefroloog UMCG

Sinds jaar en dag ben ik als nefroloog (1994) en hoogleraar experimentele nefrologie (2000) verbonden aan het UMCG. Ik ben daarnaast lid van de Gezondheidsraad, Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Nierstichting, en lid van Scientific Board van LifeLines. Tijdens mijn promotie onderzoek (1986) vond ik dat de ACE-remmer enalapril bij hoge bloeddruk beter werkte in combinatie met zoutbeperking. In mijn onschuld dacht ik, dat iedereen nu wel goed op het zout zou gaan letten bij voorschrijven van een ACE-remmer. Niets bleek minder waar, heb ik inmiddels geleerd. Om te zorgen dat voeding een volwaardige rol krijgt in de Geneeskunde, moet veel werk worden verzet. Dat inzicht vormt de basis voor de leerstoel Voeding in de Geneeskunde, die ik sinds 2015 bekleed.

Inmiddels brengen we van onze nierpatiënten de voeding systematisch in kaart. Die simpele aanpak levert resultaten op waar je van schrikt: een relatie met uitkomsten die sterker is dan het effect van veel medicatie, onvermoede deficiënties, en een nutriëntenbehoefte die afwijkt van de geldende (matig onderbouwde) richtlijnen. Op basis hiervan proberen we, samen met patiënten, diëtisten en voedingswetenschappers, de voedingszorg te verbeteren. En passant heb ik van patiënten geleerd hoe makkelijk en lekker je kunt koken met kruidenmengsels in plaats van zout!

Een beschuit met (veel) aardbeien is voor mij een mini-vakantie in een druk bestaan

Gerjan-Navis