Karolien van den Brekel – Dijkstra

Huisarts en bestuurder

Mijn naam is Karolien van den Brekel-Dijkstra en ik ben werkzaam als huisarts in Leidsche Rijn, Utrecht, met aandachtsgebied preventie en Positieve Gezondheid. In mijn werk neem ik gezondheid als vertrekpunt en staat de mens centraal. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren en bewust te maken wat voor hen van betekenis is, en wat ze nodig hebben voor een gezond(er) leven; Mensen kunnen zo zelf meer regie over hun gezondheid nemen.

Positieve Gezondheid loopt als leidraad door mijn loopbaan en leven. Zowel in de vele jaren dat ik in het buitenland (Amerika, Duitsland, Japan, Ierland) woonde, werkte en promoveerde, als binnen mijn werk als huisarts, heb ik nooit het vanzelfsprekende, of meest gemakkelijke, pad gekozen.Ik geniet er dagelijks van, als ik in mijn spreekkamer gesprekken heb met mensen aan de hand van Positieve Gezondheid. Ik merk dat het zelfoplossend vermogen van mensen groot is, en ik ben veel meer gaan luisteren en aansluiten bij wat voor de ander belangrijk is, en wat hij /zij nodig heeft. Het geeft mij, maar vooral de mensen zelf inzicht, overzicht en uitzicht. Gezonde leefstijl, voeding, beweging, slaap en stress en ontspanning staan daarin centraal. De ambitie van Voeding Leeft om mensen met een chronische ziekte te ondersteunen met gezonde leefstijl spreekt mij dan ook enorm aan;

Door mijn ervaringen in de praktijk, weet en voel ik zo goed wat er nodig is in de beweging

van Zorg en Ziekte (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG), en draag ik bij aan innovatie, onderzoek en onderwijs. Ik inspireer met lezingen, workshops en scholingen op het gebied van preventie en Positieve Gezondheid zowel locaal, regionaal als (inter)nationaal. Zo heb ik bij INSEAD het programma ‘Innovative Health for Tomorrow’ gevolgd en heb ik voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenwerking met RIVM aan het programma “Preventie in de Buurt” gewerkt voor het vormgeven van samenwerking aan gezondheid in de wijk;

Practice what you preach maakt dat ik dagelijks mijn stappen tel, commute door Utrecht met fiets of OV, en natuurlijk zoveel mogelijk geniet van lekkere onbewerkte voeding.

Karolien van den Brekel