Deze tijd brengt voor ons allen veel aan het licht. Over je eigen rol bijvoorbeeld, over relaties en samenwerkingen. Wij hebben geleerd hier naar te kijken, er mee te zitten, het te voelen, er op te reflecteren en dan ook actie te ondernemen. Die reflectie is voor Voeding Leeft een belangrijke basis, vanaf het ontstaan in 2011. Dat reflecteren is iets waar Ronald zich sinds het begin van Voeding Leeft hard voor heeft gemaakt. Nu heeft de reflectie gebracht dat de samenwerking tussen Bold en Voeding Leeft aan het einde van het jaar stopt. Omdat het niet meer past. En dat is goed zo, voor ons allebei.

De samenwerking van de eerste jaren kreeg einde vorig jaar een ander karakter, waarbij de coaches een rechtstreekse verbinding kregen met Voeding Leeft. Bold had een bijdrage in de doorontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van de coaching binnen de programma’s en droeg zorg voor de opleiding van de nieuwe coaches. Nu de opleiding van een nieuwe groep coaches is afgerond is het tijd voor een volgende stap voor Bold en gaat Voeding Leeft zorgdragen voor de inhoudelijke kant van coaching. 

Als een relatie goed is en goed was dan doet afscheid naast pijn ook glimlachen. Dat is ook hier zo, omdat we weten dat het afscheid slechts in de zakelijke samenwerking in de huidige vorm  zit en de verbinding blijft voor het leven. Ook doet dit afscheid ons extra stilstaan bij al het moois dat we samen hebben gebouwd. Samen met Bold, samen met Ronald. We denken terug aan de eerste groep, waarvan Ronald de coach was, aan hoe Ronald niet alleen de deelnemers vragen stelde of een spiegel voorhield. Aan de hele vele tekensessies van hoe het er uit zou zien en waarvan heel veel uiteindelijk groter werd dan we voor mogelijk hielden. Aan de filmpjes die we samen maakten in het donkere bos, de eerste congressen, de etentjes die we hadden, de vele knuffels die we uitdeelden, de mooie gesprekken waar dan ook. En niet te vergeten aan de belangrijke inhoudelijke bijdrage die Ronald gaf, de basis van de coaching binnen ons programma. Ronald heeft velen van ons opgeleid en doen groeien, in het bijzonder de coaches, maar ook was Ronald er vaak op een intervisie of scholing tweedaagse of gewoon ‘in de gangen’. 

Dat alles zullen wij missen, terwijl we dankbaar zijn voor wat er was. Met ruimte voor de toekomst, een nieuwe blik. Dank je wel Ronald voor de mooie jaren samen, de gronding die je hebt gegeven en de groei die we samen met jou doormaakten. Met een grote glimlach kijken wij terug en met een traan, omdat het hier stopt. Een diepe buiging voor jou, je beslissing en de wijze waarop jij trouw blijft aan wie jij in essentie bent. Een voorbeeld voor velen. Het ga je goed.