Jouw Privacy

Onze zorg

Voeding Leeft

Geen vervanging van medisch advies

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen die willen deelnemen programma’s van Voeding Leeft. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door jouw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door jouw arts begeleid te worden. Voeding Leeft.nl is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over aandoeningen of de aan jou voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak maken bij je huisarts of specialist.

Voorwaarden

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar je je akkoord met deze voorwaarden:

  1. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Voeding Leeft heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Voeding Leeft staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  2. Voeding Leeft.nl aanvaardt geen verplichting Voeding Leeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten ontlenen worden. Voeding Leeft.nl garandeert evenmin dat Voeding Leeft.nl foutloos of ononderbroken functioneert.
  3. Voeding Leeft.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Voeding Leeft niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Voeding Leeft.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Gegevens die we verwerken als je gebruik maakt van de website van Voeding Leeft

  1. Het IP-adres.
  2. De internetbrowser, het besturingssysteem en apparaattype.
  3. Gegevens over jouw activiteiten op de website. Denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en via welke weg je op de website bent gekomen.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op de website aan te maken. Hierbij wordt naar je naam en mailadres gevraagd, zodat wij jouw vraag zo snel mogelijk kunnen beantwoorden.

Cookie verklaring

Voeding Leeft gebruikt op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Indien je niet wil dat wij cookies gebruiken dien je in jouw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien je de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies 

Deze cookies worden ingezet om de site te optimaliseren, zoals het gebruiksvriendelijk maken van formulieren op onze website.

Analytische cookies Hiervoor maakt Voeding Leeft gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze website verbeteren. De informatie die door middel van deze cookies verzameld wordt kan door Google gedeeld worden met derden indien deze derden gegevens verwerken voor Google, of in het geval dat Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies verwijderen Mocht je de cookies willen verwijderen, kijk dan via de handleiding / helpfunctie via je internetbrowser hoe je deze kunt verwijderen.

Gegevens voor nieuwsbrief

Door jouw gegevens met ons te delen, kun je gebruik maken van onze diensten. Mocht je graag zien dat jouw persoonsgegevens niet (meer) gebruikt worden, kun je je onderaan de maandelijkse nieuwsbrief afmelden. De gegevens worden dan automatisch verwijderd. De gegevensverwerking is door ons aangemeld bij de wettelijke toezichthouder, het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Auteursrechten

Voeding Leeft, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de Voeding Leeft.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van Voeding Leeft.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu Voeding Leeft.nl, dient dan te worden weergegeven.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Voeding Leeft.

Email disclaimer

Een e-mailbericht van Voeding Leeft is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Voeding Leeft, staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Voeding Leeft. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing een e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Voeding Leeft. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.

Contact

Suggesties voor verbetering van de website kunnen aan de redactie van Voeding Leeft worden doorgegeven per email info@voedingleeft.nl.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-09-2018.