De nieuwste inzichten en inspiratie

voor de leefstijl die bij je past

Voeding Leeft

Wij nemen voeding – in de breedste zin – serieus en laten mensen zelf ervaren wat eten met hen doet in plaats van te zeggen wat er moet. De basis is onbewerkt, vers en gevarieerd eten, dat lekker en bovendien verzadigend is.

Ieder levend mechanisme heeft voeding nodig. Voeding die ondersteunt in wat we willen en moeten. Dat reikt verder dan eten. Het gaat over bewegen, over slaap, over prikkels en gedachten. Wat laat je binnen en wat niet? Wat inspireert en wat niet? Wat geeft energie en wat kost energie? Wat moet je echt en wat wil je?

Wat je van ons kunt verwachten

Naar de beleving van echte voeding

Open,
niet belerend

Voeding Leeft gelooft dat bewustwording bij enkelen, het begin van vooruitgang voor velen kan zijn. Voor wezenlijke verandering is draagvlak nodig van individuen en organisaties. Daarom prikkelen wij en dagen we uit. Met een open blik en dus niet belerend. Want er is niet één waarheid. Wij zijn niet dogmatisch en hangen niet 1 instituut aan. We blijven de wetenschap dagelijks volgen.

Enthousiast,
vernieuwend

Wij maken onze leefstijlprogramma’s met de wetenschap als basis, in combinatie met een flinke dosis gezond verstand. We vergroten de kennis over voeding in relatie tot gezondheid door te delen, te coachen, te inspireren en te vernieuwen. Wij hebben een positieve, verwonderende grondhouding en wij zijn onophoudelijk enthousiast. Ook al stuiten wij soms op weerstand van de gevestigde orde, wij zoeken voortdurend naar de verbinding. Van daaruit is er altijd ruimte voor beweging.

Praktisch,
resultaatgericht

Nieuwe inzichten maken wij eenvoudig en toepasbaar voor iedereen. Wij bieden anderen daarbij de middelen om het zelf te kunnen. Wij ontwikkelen pilots met resultaat en treden terug zodra andere (zorg)partijen het overnemen. Wij blijven nieuwe pilots doen om die relatie tussen voeding en ziekte inzichtelijk te maken voor een groot publiek. Zo krijgt voeding uiteindelijk de plek die het verdient: in de spreekkamer als onderdeel van de behandeling.

Wat onze programma’s bijzonder maakt

We begeleiden mensen om zelf te ervaren wat voor hen werkt in plaats van te vertellen hoe het moet.

We bieden tools en inspiratie voor een lekker, verzadigend en betaalbaar eetpatroon voor altijd in plaats van een tijdelijk dieet dat toch niet werkt.

Wij geloven dat je de kern in hoofd, hart en handen moet raken om te willen veranderen en weer de regie over je eigen gezondheid te nemen.

Wij bieden fysieke bijeenkomsten aan en wisselen die af met professionele begeleiding en inspiratie online.

Wij werken met een bevlogen, betrokken en multidisciplinair team op hoog professioneel niveau en met warmte en bewuste aandacht.

We zijn omringd door topwetenschappers en gebruiken tegelijk ons gezond verstand voor de inhoud van onze programma’s en voor de (door)ontwikkeling om de kwaliteit hoog te houden.

Uitgangspunten

Wij zijn een sociale onderneming met een maatschappelijk doel: wij creëren levensgeluk en verminderen maatschappelijke kosten. Geld verdienen is niet ons hoofddoel, het is een middel om onze missie te bereiken en maatschappelijke impact te genereren.

Voeding Leeft heeft geen winstoogmerk. De pilots van Voeding Leeft worden gefinancierd door tijdelijke projectfinancieringen van zorgverzekeraars, zorginstellingen, bedrijven en de overheid. De initiatieven en projecten zelf mogen, binnen maatschappelijke kaders, ondernemend opgezet zijn, zo lang dit past binnen de missie van Voeding Leeft en het toezicht erop voldoet aan de eisen van maatschappelijk ondernemerschap.

Het bestuur van Voeding Leeft is onafhankelijk, ingericht volgens de governancecode en heeft geen financiële belangen bij de door Voeding Leeft ondernomen of ondersteunde initiatieven.

Voeding Leeft sluit zoveel mogelijk aan bij breed gedragen visies en rapporten over voeding, zorgkosten, oorzaken en remedies. Zo respecteert Voeding Leeft, zonder hierin volledig te willen zijn, onder meer:

1. Wetenschappelijk onderzoek naar causale relaties tussen interventies aangaande voeding/leefstijl en gezondheid en/of ziekten
2. Reguliere medische interventies bij ziekten
3. Voedingsadviezen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum

Voeding Leeft verkiest daarbij een internationaal georiënteerde wetenschappelijke benadering van voeding waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor instituties als bijvoorbeeld de WHO en de FDA die door het nemen van krachtige maatregelen tegen suiker en transvetten een belangrijke rol vervullen in het nuanceren van bestaande overtuigingen.