Vind wat je echt voedt

voor je hoofd, hart en handen

Voeding Leeft

Onze geschiedenis

Toen Martijn van Beek, Albert van der Velde en Peter Voshol elkaar [in 2009] ontmoetten, deelden zij dezelfde droom. Zij merkten dat de gezondheidszorg in Nederland op dit moment vooral gericht is op symptoombestrijding en het toeschrijven van medicatie. Samen voelden zij de noodzaak voor een cultuuromslag en het verschuiven van de aandacht voor het aanpakken van de oorzaak van aandoeningen.

Veel chronische aandoeningen blijken het gevolg van een bepaalde leefstijl. Voeding in de vorm van eten, slapen, bewegen en ontspannen hebben een enorme impact op ons gevoel van welzijn en vitaliteit. Voeding Leeft onderkent de positieve effecten van voeding op gezondheid en ziet het belang van een persoonlijke benadering van elk individu. De oorzaken van de uiteenlopende aandoeningen die mensen hebben, lopen immers erg uiteen.

Voeding Leeft is als vitaal netwerkorganisatie gedreven om projecten en nieuwe initiatieven op te starten die als doel hebben om zoveel mogelijk mensen te laten beleven wat goede voeding met ze doet. Zodat een goede leefstijl wordt ervaren als de beste manier om gezond te blijven.

Een unieke leefstijl voor iedereen. Dan zijn we op de goede weg.

We zijn er trots op mensen die op zoek zijn naar een verbetering in leefstijl een leidraad te bieden. Want als je weet wat je echt voedt in je leven, kunnen we preventief handelen en veel voorkomende ziektes voor zijn. De energie en het vermogen van mensen die hun leefstijl omgooien inspireren ons.

Martijn van Beek, Directeur en oprichter Voeding Leeft

'Voeding kan een enorme rol vervullen in een hogere kwaliteit van leven van de samenleving. Bovendien maakt voeding als medicijn het mogelijk dat gezondheidszorg op termijn betaalbaar blijft.'

Martijn van Beek, Directeur en oprichter Voeding Leeft

'Voeding kan een enorme rol vervullen in een hogere kwaliteit van leven van de samenleving. Bovendien maakt voeding als medicijn het mogelijk dat gezondheidszorg op termijn betaalbaar blijft.'

'Voor Albert was voeding de vergeten basis van onze gezondheid, speciaal in onze westerse cultuur. Voeding omvatte alles wat lichaam, hart en geest voedt. Zo veel mogelijk mensen hierin inspireren en bewust maken, voelde hij als zijn missie.'

Albert van der Velde, oprichter Voeding Leeft

'Voor Albert was voeding de vergeten basis van onze gezondheid, speciaal in onze westerse cultuur. Voeding omvatte alles wat lichaam, hart en geest voedt. Zo veel mogelijk mensen hierin inspireren en bewust maken, voelde hij als zijn missie.'
Albert van der Velde, oprichter Voeding Leeft

Wat wij doen

Een goede leefstijl voor iedereen

Wat wij doen