Nathalie

Nathalie Wilmsen

Nieuws Keer Diabetes Om

Keer Diabetes2 Om Plus de eerste gespecialiseerde GLI - wat betekent het?

Sinds 2019 worden een aantal gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) vergoed uit het basispakket (bijvoorbeeld CooL, SLIMMER en de BeweegKuur). Deze GLI’s zijn gericht op het aanpassen van de leefstijl om overgewicht te verminderen. In 2022 is Keer Diabetes2 Om als een GLI geduid met twee doelgroepen: mensen met laag complexe diabetes en mensen met hoog complexe diabetes. Het programma voor mensen met laag complexe deelnemers (Keer Diabetes2 Om GLI) viel onder de huidige GLI beleidsregel en zat vanaf 1 januari 2023 in het basispakket.

Voor mensen met hoog complexe diabetes is extra medische begeleiding nodig (Keer Diabetes2 Om Plus). Hiervoor moest de GLI beleidsregel aangepast worden en deze extra componenten toegevoegd. Dit heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen jaar gedaan, wat als gevolg had dat Keer Diabetes2 Om Plus sinds 1 januari 2024 uit het basispakket wordt vergoed. Keer Diabetes2 Om Plus (voor mensen met hoog complexe diabetes) is daarmee de eerste gespecialiseerde GLI in Nederland.

Wat maakt Keer Diabetes2 Om Plus een gespecialiseerde GLI? Je leest het hier.

  • Een speerpunt van Keer Diabetes2 Om Plus is het afbouwen van diabetesmedicatie. De focus op medicatieafbouw is onderscheidend en vraagt, bij mensen met hoog complexe diabetes, extra medische begeleiding. In het multidisciplinaire begeleidingsteam zit altijd een verpleegkundige, die ondersteund wordt door een medisch team van huisartsen en een internist. Daarnaast zit er een diëtist en gedragscoach in het team. Alle begeleiders worden door Voeding Leeft opgeleid.

  • Keer Diabetes2 Om is opgebouwd op basis van de wetenschappelijke literatuur,  voortschrijdend inzicht over de relatie tussen leefstijl en diabetes type 2 in combinatie met jarenlange praktijkervaring (sinds 2011) en data van meer dan 5.000 deelnemers. De interventie is op basis daarvan geoptimaliseerd. De resultaten na 2 jaar zijn gepubliceerd (in The British Medical Journal, Nutrition, Prevention & Health), en intern worden de resultaten continu gemonitord, ook gesplitst op de twee doelgroepen. We werken aan een publicatie van de resultaten na 4 jaar.

  • Het doel van Keer Diabetes2 Om is de onderliggende oorzaak van diabetes type 2 aanpakken door middel van duurzame gedragsverandering. Ook daaraan ligt wetenschappelijk kader aan ten grondslag, waaronder het I-Change model.

  • Keer Diabetes2 Om behaalt klinisch relevant gewichtsverlies (>5%), ook op de lange termijn. Dit wordt gezien als ‘bijvangst’ en is niet het primaire doel van het programma. Naast dat dit een gunstig effect heeft op diabetes type 2 heeft dit ook bredere gezondheidseffecten, zoals een lagere risico op hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. 

  • Voeding Leeft is een Wet toelating zorginstellingen (WTZi) gecertificeerde zorginstelling. 

De vergoeding van Keer Diabetes2 Om Plus, als eerste gespecialiseerde GLI, uit het basispakket is een belangrijke ontwikkeling voor de diabeteszorg. Maar er is meer nodig.