vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Keer Diabetes2 Om officieel door EU erkend als eerste én enige leefstijlbehandeling

Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft is door de Europese Unie officieel erkend als eerste én enige leefstijlbehandeling voor mensen met diabetes type 2. Het succesvolle Nederlandse programma richt zich op medicatieafbouw en complete remissie voor patiënten met diabetes type 2. De EU-gezondheidsraad heeft de behandeling officieel bestempeld als ‘best practice’ op Europees niveau. 

De gezondheidsraad heeft het programma van Keer Diabetes2 Om (KDO) grondig onderzocht en beoordeeld als ‘best practice’ ter bevordering van de volksgezondheid binnen Europa. Uit het rapport blijkt dat KDO als ‘zeer relevant wordt bestempeld voor de volksgezondheid op een gebied dat hoge prioriteit heeft. Daarnaast heeft KDO een sterk evidence-based concept met duidelijke SMART-doelstellingen, gerichte procesprotocollen en impactevaluatie’.

Keer Diabetes2 Om is een multidisciplinaire leefstijlbehandeling van Voeding Leeft, gericht op het omkeren van diabetes type 2, waarbij voeding, beweging, slaap en ontspanning worden ingezet als medicijn. Verschillende grote zorgverzekeraars vergoeden het programma dat is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door wetenschappers, artsen en andere professionals. 

Belangrijke bevindingen EU
In het rapport staat o.a. ook dat KDO toegankelijk is voor mensen met een lagere sociaaleconomische status door het hanteren van lage tarieven en vergoeding door verzekeraars. Dit is een belangrijk aspect voor de EU, want veel andere leefstijlbehandelingen kunnen, door de soms hoge tarieven die gehanteerd worden, de ongelijkheid tussen inkomensgroepen vergroten. Hierdoor hebben degenen die het meest te maken krijgen met obesitas/diabetes minder toegang tot gezondere keuzes. 

KDO wordt ook bestempeld als ‘best practice’ door de goede resultaten van deelnemers. Een jaar na start van het programma is 92% omgekeerd, waarmee wordt bedoeld dat een deelnemer minder of geen medicatie gebruikt en/of gezondere bloedwaarden (HbA1C) heeft. Uit data blijkt ook dat 24 maanden na start van het programma het percentage deelnemers dat omgekeerd is stabiel blijft, wat in reguliere diabeteszorg uitzonderlijk is, daar weet slechts enkele procenten om te keren. En 30% van de deelnemers gebruikt zelfs helemaal geen medicatie meer.

Momenteel wordt er onderzocht hoe KDO kan worden geïmplementeerd en vertaald op Europees niveau, waarbij er wordt gekeken naar de verschillen in zorgsystemen en diëten tussen landen. 

Noot voor de redactie:Voor meer informatie neemt u contact op met Nora van den Heuvel (06-39269120) van Voeding Leeft. Er zijn verschillende deelnemers beschikbaar voor interviews of reportages voor uw medium.