vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Voeding Leeft

Voeding Leeft breidt haar impact uit naar Europa

EU post

12 landen opgeleid door Keer Diabetes2 Om

Amsterdam, 23 februari 2023 – De Europese Unie heeft leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ als best practice verkozen. Twaalf Europese landen hebben zich ingeschreven om dit programma, dat internationaal CARE4DIABETES Joint Action wordt genoemd, als pilot op te nemen binnen hun zorgaanbod. Deze week vond de kick-off bijeenkomst plaats in Oviedo, Spanje. In mei verwacht Voeding Leeft te starten met een reeks train de trainer – sessies, waarna het programma vanaf januari 2024 van start gaat in de twaalf andere Europese landen.

CARE4DIABETES Joint Action
Dit programma is een pilot in de EU-lidstaten met als doel om de gezondheid te verbeteren en de last van diabetes type 2 te verlichten. Ook het verminderen van de daarmee samenhangende risicofactoren, zowel op maatschappelijk als op persoonlijk niveau, zijn hier onderdeel van. Het Keer Diabetes2 Om programma van Stichting Voeding Leeft dat recent in het basispakket in Nederland is gekomen gaat opleiding en steun bieden om het programma in Europa verder uit te rollen. “CARE4DIABETES is een perfect voorbeeld van hoe Europese lidstaten hun krachten kunnen bundelen om de uitdaging van diabetes type 2 te adresseren. We zullen voortbouwen op de sterke punten van elk land en de vastgestelde hiaten overbruggen door te leren van de praktijk van Voeding Leeft. We streven geen perfectie na, wel een betaalbaar en effectief onderwijsprogramma dat kan worden volgehouden en opgeschaald binnen onze landen wanneer CARE4DIABETES afloopt.“, aldus Jelka Zaletel, National Institute of Public Health Slovenia.

Aanpak CARE4DIABETES Joint Action
Het programma wordt uitgevoerd door lokale teams uit de twaalf landen die deelnemen: Spanje, België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië en Finland. De Nederlandse Stichting Voeding Leeft is eigenaar van het programma en overziet de kwaliteit op Europees niveau. Emma Coles, Directeur data en zorgrelaties van Voeding Leeft: “De erkenning als ‘best practice’ en de uitbreiding van onze impact naar Europa is een opsteker voor het werk dat we doen. We hopen ook in deze landen verschil te maken en mensen de regie over hun leven terug te laten vinden.”

Keer Diabetes2 Om
Het leefstijlprogramma Keer Diabetes2 Om is sinds januari 2023 opgenomen in het Nederlandse basispakket voor de zorg. Het is in 2014 ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Voeding Leeft, samen met artsen, wetenschappers en andere professionals. Het doel van de behandeling is het ziekteproces van diabetes type 2 en gewichtstoename om te keren, diabetesmedicatie af te bouwen of voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ruim 4.000 Nederlanders zijn al gestart. De resultaten zijn internationaal gepubliceerd. Na twee jaar blijkt de kwaliteit van leven significant verbeterd, is het gemiddeld gewichtsverlies 7 kg, gebruikt 67% van de respondenten minder diabetesmedicatie en is 28% geheel gestopt met de medicatie. Recent onderzoek geeft daarnaast eerste aanwijzingen dat het leefstijlprogramma een gunstig effect kan hebben op de nierfunctie bij deelnemers die bij de start van het programma een minder goede nierfunctie hadden.

Over Voeding Leeft
Voeding Leeft is in 2011 opgericht. Voeding Leeft ontwikkelt leefstijlprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening die hun gezondheid willen verbeteren. De stichting heeft geen winstoogmerk en wel een impact doelstelling: Het bewustzijn van de impact van voeding en leefstijl op/bij chronische ziekte te vergroten. De focus van het werk van Voeding Leeft ligt op de gezondheidszorg, met de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de systeemverandering van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Naast Keer Diabetes2 Om ontwikkelde Voeding Leeft programma’s voor mensen met MS, Reuma, IBD en mensen die darm-, borst- of blaaskanker hebben gehad.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie
Contactpersonen Voeding Leeft:
Barbara Kerstens – Programma directeur – barbara@voedingleeft.nl
Emma Coles – Directeur data en zorgrelaties – emma@voedingleeft.nl
www.voedingleeft.nl
www.keerdiabetesom.nl