vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Nieuw leefstijlprogramma toont mogelijkheid tot het omkeren van diabetes type 2

Bijgaand een persbericht van het Louis Bolk Instituut over de publicatie van de wetenschappelijke resultaten van Keer Diabetes2 Om in de British Medical Journal Nutrition, Prevention and Health. Dit is de eerste peer-reviewed wetenschappelijke publicatie over Keer Diabetes2 Om. Een belangrijke mijlpaal, waardoor er steeds meer bewijs is dat diabetes type 2 om te keren is. De onderzoeksresultaten gaan over de pilot periode 2015-2016 en inmiddels loopt er een groter (n=1900) wetenschappelijk onderzoek over de periode 2017-2019. 

Het aantal mensen dat lijdt aan diabetes type 2 is wereldwijd in de afgelopen jaren flink toegenomen. In Nederland lijden ruim 1,1 miljoen mensen aan diabetes type 2, wat met name te wijten is aan ongezonde leefstijlkeuzes en eetgewoontes. Leefstijlinterventies gericht op gezonde voeding, beweging en het omgaan met stress worden beschouwd als mogelijke oplossingen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en diabetes type 2 om te keren. Er is echter relatief weinig onderzoek gedaan naar schaalbare programma’s.

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut uit Bunnik hebben het pilotprogramma “Keer Diabetes2 Om” (2015-2016) geëvalueerd waarin patiënten met diabetes type 2 gedurende een half jaar intensief werden begeleid op het gebied van voeding en leefstijl. De resultaten van dit pilotonderzoek zijn vandaag gepubliceerdin het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Het doel van het programma Keer Diabetes2 Om van Stichting Voeding Leeft is om mensen te helpen bij het omkeren van diabetes type 2. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan het vergroten van kennis over diabetes en de invloed van voeding, beweging en het omgaan met stress. Deelnemers en hun partners worden gestimuleerd om elkaar te steunen en hun ervaringen met elkaar te delen om op deze manier het effect van het programma te verhogen. De deelnemers ontvangen ook direct biometrische feedback door regelmatig na de maaltijd hun bloedsuikerwaardes te meten en regelmatig hun tailleomtrek te meten. Het programma Keer Diabetes2 Om werkt hiermee volgens een unieke aanpak gestuurd op een duurzame verandering van leefstijl en voeding (vers en onbewerkt). Tijdens dit pilotonderzoek kregen deelnemers 6 maanden lang begeleiding van een team met een diëtist, een persoonlijke coach en een verpleegkundige die nauw samenwerkt met de huisarts van de deelnemer.

Van de 72 deelnemers in het pilotonderzoek die het onderzoek hebben afgerond, laten de resultaten zien dat:

  • 65 deelnemers (90%) aan het begin van het onderzoek glucoseverlagende medicijnen gebruikten. Na een half jaar gebruikten 35 deelnemers (49%) minder glucoseverlagende medicijnen, waarvan 9 (13%) helemaal gestopt waren met deze medicatie.

  • Er was een significante daling in HbA1C-waarde (een soort gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in voorgaande weken): 64% van de deelnemers had aan het begin van het onderzoek een waarde boven de streefwaarde van 53mmol/mol terwijl dat percentage na een half jaar tot 40% was gedaald.

  • Na zes maanden voelden de deelnemers zich minder moe, gaven ze aan zich beter te kunnen concentreren, waren ze meer gemotiveerd tot lichaamsbeweging en hadden ze ook minder slaapproblemen.

  • De deelnemers hadden na zes maanden een lager lichaamsgewicht, een kleinere tailleomtrek en een lagere BMI.

  • Op dit moment vindt een grootschalig onderzoek plaats als vervolg op dit pilotonderzoek.

Eerste auteur Dr. ir. Gerda Pot van het Louis Bolk Instituut en verbonden aan de Engelse universiteit King’s College London licht toe: “De onderliggende oorzaken van een leefstijlziekte als diabetes type 2 aanpakken klinkt logisch, maar naar deze aanpak is nog weinig onderzoek uitgevoerd. Deze pilotstudie van een leefstijlprogramma is een stap in de goede richting in het aantonen hoe diabetes type 2 behandeld kan worden met leefstijlinterventies en gezonde voeding.”

Zorgverzekeraar VGZ heeft de gegevens van de deelnemers aan het programma Keer Diabetes2 Om vergeleken met een groep patiënten die een reguliere diabetesbehandeling kregen. Daaruit blijkt dat er een significante daling is van gedeclareerde medische kosten en deze uitkomsten zijn in lijn met de resultaten uit dit pilotonderzoek.

Inmiddels overwegen ziekenhuizen in India en China een pilot met het Keer Diabetes2 Om programma, omdat diabetes type 2 ook een groeiend probleem is in deze landen. De verwachting is dat de eerste pilot in het najaar van start gaat.