vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Keer Diabetes2 Om ook op de lange termijn effectief is

Eerder onderzoek toonde al aan dat de meeste deelnemers van Keer Diabetes2 Om (KDO) na 6 maanden minder medicatie gebruiken en/of gezondere bloedwaarden hebben. Onderzoek van het Louis Bolk Instituut wijst nu uit dat de leefstijlbehandeling ook op de lange termijn effectief is. Dit laat zien dat mensen door de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om duurzaam hun gedrag kunnen veranderen, met als resultaat meer energie en minder medicatie. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag (18/8/2020) gepubliceerd in het vooraanstaande British Medical Journal, Nutrition, Prevention & Health.

De belangrijkste bevinding van het recent gepubliceerde onderzoek is dat de resultaten na 24 maanden onder de deelnemers ook gevonden worden. De resultaten zijn op basis van deelnemers van wie data bekend is. De data van 234 van de 438 deelnemers (53%) was beschikbaar. Dit laat zien dat mensen door de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om duurzaam hun gedrag kunnen veranderen, met als resultaat meer energie en minder medicatie. 

Daarnaast vinden de meeste deelnemers de nieuwe leefstijl goed vol te houden. Ook na 2 jaar:

  • gebruikt 28% geen diabetes medicatie meer

  • kan het merendeel stoppen met insuline en SU-derivaten 

  • zijn deelnemers 7 kg afgevallen

  • is de kwaliteit van leven verbeterd

Huisarts, mede-auteur en tevens hoofd medisch team KDO Nynke van der Zijl licht toe: “In de NHG standaard staat beschreven dat leefstijl als eerste stap in de behandeling bij diabetes type 2 dient te worden ingezet. We weten dat dit helaas niet altijd gebeurt en dat voor een duurzame leefstijlverandering intensieve begeleiding nodig is. Deze studie laat zien dat dit – ook op de lange termijn – heel effectief blijkt te zijn en dat is een mooie stap voorwaarts. Iedere behandeling waardoor minder medicatie nodig is, is immers winst voor de patiënt.”

Het onderzoek laat zien dat het aanpakken van de onderliggende oorzaken van diabetes type 2 middels een leeftijlinterventie een succesvolle behandeling kan zijn. Coöperatie VGZ en Menzis hebben de behandeling al opgenomen in hun basispakket. In de toekomst is deze behandeling hopelijk voor iedereen met diabetes type 2 beschikbaar. 

Lees hier het volledige artikel.