vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Vakblad Huisarts en Wetenschap ‘Keer Diabetes2 Om brengt duurzame gedragsverandering teweeg.’

Leefstijlinterventies bij diabetes type 2 (DM2) blijken op de korte termijn goed te werken. Of ze ook op de langere termijn in ‘real life’-omstandigheden effect hebben was echter nog niet zo duidelijk. Uit de recentste onderzoeksresultaten blijkt dat de intensieve leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om een duurzame gedragsverandering teweeg brengt. Vakblad Huisarts en Wetenschap, het wetenschappelijke tijdschrift voor huisartsen heeft hier een artikel over gepubliceerd. Je kan het artikel hier bekijken.