Blog Keer Diabetes Om

Duurzame leefstijlverandering met een online leefstijlprogramma

Digitaal leefstijlprogramma

Het belangrijkste doel van onze leefstijlprogramma’s is deelnemers zo te inspireren dat zij de touwtjes van hun eigen gezondheid weer in handen nemen en hun leefstijl daarop aanpassen. En nog belangrijker: dat zij dit duurzaam doen, en niet voor even. De afgelopen 10 jaar hebben we veel ervaring opgedaan en expertise ontwikkeld op het gebied van gedragsverandering. De programma’s worden steeds doorontwikkeld en verbeterd. Zorgen voor voldoende (kwalitatieve) interactie tussen het begeleidingsteam en de deelnemers, en tussen de deelnemers onderling, is voor ons van cruciaal belang. Daarnaast werken we binnen de programma’s volgens het ‘hoofd, hart en handen’ principe. Kennis is belangrijk, maar met kennis alleen red je het niet. Het hart en de handen zijn ook nodig om in actie te komen, gemotiveerd en geïnspireerd te blijven, en resultaat te bereiken.

Om verschillende redenen werd na een aantal jaar fysieke Keer Diabetes2 Om programma’s te hebben gedraaid ook een volledig digitaal programma ontwikkeld. Een digitaal leefstijlprogramma, werkt dat wel? Is dat wel passend en haalbaar voor de doelgroep? En kan je wel voldoende interactie en groepsgevoel creëren? Hoe houd je het hoofd, hart en handen principe in stand? Dat was even puzzelen, maar inmiddels staat het digitale programma net zo sterk als het fysieke programma. We delen graag de laatste inzichten en quotes uit de evaluatie van deelnemers aan het digitale programma (gemiddeld ingevuld door 75% van de deelnemers):

  • Het programma wordt in zijn totaliteit beoordeeld met een 8,2.

  • Ondanks dat een digitale programmadag een aantal uur in beslag neemt, ervaren deelnemers de opzet over het algemeen positief en verrassend interactief. “Op de juiste momenten werd gebruik gemaakt van beweging en pauzes”. Ook de lange zit blijkt mee te vallen. “Online kan al gauw saai zijn, maar het programma was afwisselend genoeg”. De interactie blijft behouden. “Er was een uitstekende balans tussen het delen van informatie en het bieden van ruimte voor dialoog, wat zeker niet eenvoudig is in een online groep.”

  • Deelnemers denken soms vooraf dat er online niet genoeg ruimte is om hun verhaal te delen en verbinding met groepsgenoten en het begeleidingsteam te maken. Gebruik maken van break-out rooms biedt uitkomst. “De informatie en kleine gesprekken met andere deelnemers is verhelderend en stimulerend.”

  • Wat ook vaak terug komt in de evaluaties? De gezellige sfeer. “Bovendien was het ook nog gezellig.”

  • Uiteraard zijn er altijd leerpunten en kunnen we blijven doorontwikkelen. De deelnemer van tevoren nog beter meenemen in het digitale aspect bijvoorbeeld. "Ik had misschien iets meer informatie gewild over hoe je alles op de computer kunt vinden. Ik heb daar moeite mee." En niet teveel op één dag willen doen: "Ik heb heel veel informatie gekregen waar ik heel blij mee ben. Alleen was het soms teveel."

Digitale leefstijlprogramma’s bieden, wanneer het passend is voor de deelnemer, een kans voor meer flexibiliteit en kostenefficiëntie. Het scheelt de deelnemer daarnaast reistijd en -kosten. Resultaten laten bovendien zien dat deelnemers van het fysieke en digitale programma evenveel winst kunnen behalen. Hier komen we binnenkort in een nieuwe post op terug.

Meer weten over het Keer Diabetes2 Om GLI programma? Neem een kijkje op onze website of leer meer over het digitale programma in een van onze nascholingen.

*Om veilig medicatie af te kunnen bouwen bieden wij ons Keer Diabetes2 Om Plus programma wel fysiek aan voor mensen met diabetes type 2 die SU-derivaten en/of insuline gebruiken. Het digitale programma is geschikt voor mensen met prediabetes of diabetes type 2 die alleen metformine of GLP-1 agonisten gebruiken. Ons medische team beoordeelt welk programma passend is voor welke deelnemer.