Blog Keer Diabetes Om

Ervaringsverhaal zorgverlener Vivianne

De Keer Diabetes2 Om deelnemer staat aan het roer van zijn eigen schip en ik kan enkel advies geven welke koers het best te varen

Vivianne: “Zo'n kleine twee jaar geleden ben ik via zorggroep PoZoB in aanraking gekomen met Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om. Ik ben hun nascholingen gaan volgen en al snel raakte ik erg enthousiast over de visie van Voeding Leeft omtrent diabetes type 2. Daarnaast zag ik ook mooie resultaten bij patiënten die aan Keer Diabetes2 Om deelnamen. Dit motiveerde me om meer patiënten door te verwijzen. Na een half jaar hadden 8 patiënten de intensieve fase afgerond en kwamen bij me terug op het spreekuur. We bespraken valkuilen en successen. Dit koppelde ik ook terug aan de begeleiders van Keer Diabetes2 Om, waardoor een mooie samenwerking ontstond. Intussen heb ik al veel meer patiënten doorverwezen. Dit ging steeds gemakkelijker doordat ik zoveel positieve effecten zag. Ook kon ik hierdoor collega’s enthousiasmeren ook patiënten door te verwijzen. We proberen er snel bij te zijn en leggen steeds meer focus op het doorverwijzen van patiënten met prediabetes naar de Keer Diabetes2 Om GLI, om te voorkomen dat zij de diagnose diabetes type 2 krijgen.

Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor de lange termijn. Hoe zorgen we ervoor dat patiënten hun nieuwe leefstijl voortzetten en niet terugvallen in oude patronen? Het is ook als praktijkverpleegkundige belangrijk om hier oog voor te hebben, nadat een deelnemer het programma heeft afgerond. 

Wat ik mooi vind aan Keer Diabetes2 Om is dat iedere deelnemer (meestal) hetzelfde doel heeft, namelijk zijn diabetes type 2 omkeren. Ik zie het zo: de deelnemer staat aan het roer van zijn of haar eigen schip en ik kan enkel advies geven welke koers het best te varen.”Extra leuk is dat we Vivianne sinds vorige maand als collega hebben verwelkomd! 

Ben je zorgverlener en wil je meer informatie, een gratis verwijspakket aanvragen of je inschrijven voor de geaccrediteerde nascholing over Keer Diabetes2 Om? Kijk op de website: https://voedingleeft.nl/keer-diabetes-om/ik-ben-zorgverlener