Voeding Leeft breidt uit met nieuwe medische leefstijlprogramma’s en zwaargewichten uit het zorgdomein

Voeding Leeft breidt uit met nieuwe medische leefstijlprogramma’s en zwaargewichten uit het zorgdomein

Voeding Leeft breidt uit met nieuwe medische leefstijlprogramma’s en zwaargewichten uit het zorgdomein

Expansie bij en groeiende internationale belangstelling voor Nederlands zorgprogramma Keerdiabetes2om.nl

Door de sterke stijging van het aantal deelnemers, het aantal gecontracteerde zorgverzekeraars, de internationale belangstelling en toenemende belangstelling en middelen vanuit de politiek versterkt Voeding Leeft vanaf 1 januari haar topkader met voormalig internist, oud-directeur Nierstichting, nefroloog en multibestuurder Willem Geerlings en hoogleraar diabetologie & medisch opinieleider prof. dr. Hanno Pijl.

Geerlings (1950) was eerder bestuurder bij het Erasmus MC, bestuursvoorzitter van MC Haaglanden en is sinds 2014 oa. voorzitter van de RvT VUMC en vanaf de bestuurlijke fusie lid van de nieuwe raad van toezicht van het AUMC. Bij Voeding Leeft zal hij als wetenschappelijk coördinator adviseren en toezien op de wetenschappelijke kwaliteit & integriteit bij medische leefstijlprogramma voor de behandeling van diabetes type 2 en nieuwe medische leefstijlprogramma’s voor oa. hart- en vaatziekten en inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis. Voeding Leeft ontwikkelt deze nieuwe zorgprogramma’s in samenwerking met onder anderen VUMC, LUMC en het Louis Bolk Instituut. Geerlings: “ik geloof in het potentieel van innovatieve medische leefstijlprogramma’s als deelbehandeling of zelfs hoofdbehandeling bij chronische ziekten. Deze overtuiging baseren we op groeiende wetenschappelijke evidentie en de groeiende patiëntenpopulatie met positieve behandelresultaten. Terecht heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar dan ook een motie 1aangenomen om leefstijlgeneeskunde structureel te bevorderen met substantiële middelen . Dat moet op een wetenschappelijke verantwoorde wijze worden gedaan. Ik ben overtuigd van het winstpotentieel van medische leefstijlprogramma’s: gezondheidswinst voor de (dokter en) patiënt en uiteindelijk ook financiële winst voor alle premiebetalers van Nederland.”

Pijl (1959) is en blijft verbonden aan het LUMC en was eerder lid van de Gezondheidsraad. Hij heeft zich ontwikkeld als opinieleider op TV en richting politiek door voor een breder publiek te vertellen dat de vaak uiterst kostbare ziekte diabetes type 2 – met uiteindelijk vaak een zeer zware ziektelast – veelal omkeerbaar is. Pijl: “Mijn wens is om de ruim 1 miljoen patiënten met diabetes type 2 in Nederland via hun eigen arts de kans te geven om deze progressieve ziekte op een medisch verantwoorde wijze om te keren. Dat is vaak mogelijk, nog voordat een kettingreactie aan medische complicaties – zoals hart- en vaatziekten, blindheid, depressie, amputaties- plaatsvindt. Een specifieke verandering van leefstijl vormt de sleutel naar betere

bloedsuikers en gezondheid en minder ziektelast, medicatie en complicaties. Ik zie het als mijn missie om in mijn nieuwe functie zoveel mogelijk artsen en patiënten hiervan bewust te maken en hen te voorzien van wetenschappelijke en praktische klinische kennis hierover. Leefstijlgeneeskunde als behandelvorm is cruciaal voor de transitie van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Bij diabetes type 2 is het zelfs het enige medicijn wat echt duurzaam werkt.”

Stichting Voeding Leeft is initiatiefnemer van het met de Zinnige Zorg-award bekroonde programma keerdiabetesom.nl. Deze programma’s zijn niet onopgemerkt gebleven in de politiek. Dit najaar brachten zowel de Tweede Kamer als minister Bruins een werkbezoek aan het team en deelnemers van het programma Keerdiabetesom.nl. Ook vanuit India, Singapore en Hong Kong is er sinds kort interesse en lopen er inmiddels contacten. Volgens de WHO lijden dan ook ca. een half miljard mensen aan diabetes type 2 en gaat dat aantal sterk stijgen, vooral in opkomende economieën. “Dit zorgprogramma heeft zelfs een substantieel exportpotentieel. Nederlandse kennis en innovatie die de wereld wat gezonder en beter kunnen maken. Daarom voelen wij ons bevoorrecht hiermee verder aan te slag te kunnen gaan”, aldus Geerlings.

Voor meer info en interviews: woordvoerder: Martijn van Beek 06-30853053. Bgg. Martijn van Winkelhof 06-18492979

Foto’s: Willem Geerlings (rechts) en Hanno Pijl (links).

page2image1740672page2image1774496

Over Voeding Leeft

Stichting Voeding Leeft ontwikkelt leefstijlprogramma’s met voeding als kern, die het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn stimuleren. De programma’s zijn innovatief en maken gebruik van bestaande wetenschappelijke kennis. Dit doet Voeding Leeft vanuit de overtuiging en wetenschappelijk grondslag dat deze leefstijlprogramma’s vaak leiden tot substantiële winst, in termen van betere gezondheid, beter maatschappelijk functioneren, minder medicatie gebruik, lagere zorgkosten.

Voeding Leeft heeft geen winstoogmerk. Voeding Leeft wordt gefinancierd door tijdelijke projectfinancieringen van commerciële organisaties, zorgverzekeraars, zorgstellingen en overheid. Voeding Leeft werkt daarin samen met onder andere universitaire medische centra, ziekenhuizen, TNO en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Voeding Leeft wordt bijgestaan door een breed palet topclinici en dito wetenschappers. Meer info:www.voedingleeft.nl en www.keerdiabetes2om.nl. Voeding Leeft is partner van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde: www.nilg.eu

page3image3676880page3image1673328page3image3678336page3image1782112


Marieleen Dekker – Enthoven
Categorie:

Voeding Leeft breidt uit met nieuwe medische leefstijlprogramma’s en zwaargewichten uit het zorgdomein

Wat jij kunt doen

Contact Sluit je aan bij het vitale netwerk

Lees meer over hoe voeding leeft

Blog >Wat jij kunt doen