Nathalie

Nathalie Wilmsen

Nieuws Keer Diabetes Om

Wéér een slecht nieuwsbericht?

Wéér een slecht nieuwsbericht?

Vorige week publiceerde de World Health Organization een rapport waaruit bleek dat er in Europa bijna 7.500 sterfgevallen per dag worden veroorzaakt door onder meer alcohol en ultrabewerkt voedsel. Dit vormt 25% van alle sterfgevallen in Europa. Het rapport benadrukt de aanzienlijke impact die commerciële industrieën hebben op de toename van chronische, niet-overdraagbare ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker.

Misschien denk je wel: waarom delen we álweer nieuws over een gezondheidsramp, diabetes tsunami, ziekmakende voedingsindustrie of falend overheidsbeleid? Moet het zo negatief? Absoluut niet. Het liefst zouden wij alleen maar nieuwsberichten delen over dalende overgewicht- en ziektecijfers en prachtige initiatieven vanuit de industrie en de overheid. Maar die zijn er nog té weinig. Toch weten we dat er een heleboel gepassioneerde mensen zijn die zich wel inzetten voor een gezondere toekomst. Zo bestaat ons team stuk voor stuk uit mensen die zich dagelijks bezighouden met bewustzijn creëren over de impact van voeding en leefstijl. Dit soort ‘negatieve’ nieuwsberichten versterken de drijfveer voor ons werk en benadrukken ook de noodzaak. Door hier aandacht aan te besteden hopen we ook in jou iets aan te wakkeren.

7.500 sterfgevallen per dag die vermijdbaar zouden zijn door onze gezondheid niet langer ondergeschikt te maken aan het winstoogmerk. Dat vinden wij schrijnend. En dan hebben we het nog niet eens over de ziektelast en maatschappelijke problematiek die hierdoor wordt veroorzaakt. Er is dringend actie nodig om de commerciële risicofactoren voor chronische ziekte aan te pakken. Vorige week nog brachten 22 gezondheidsfondsen een manifest naar buiten welke benadrukt dat er een gezondheidsramp in de maak is. Dit manifest is een oproep aan de bedrijfsindustrie en de overheid om werk te maken van gezondheid. Gezondheid zou nooit moeten lijden onder winstmaximalisatie en het is tijd dat bedrijven dit naleven. De overheid moet hierbij kaders stellen om de macht van de industrie terug te dringen en hun zorgplicht voor onze volksgezondheid te nemen. Alleen dan kunnen we het tij keren.

Totdat er meer positieve nieuwsberichten over gezondheid tot stand komen, is het aan onszelf om ook de positieve verhalen naar buiten te brengen. Hoe zet jij jezelf (of jouw organisatie) in voor een gezondere toekomst?

Referentie: https://lnkd.in/eybbNurD