Maxime van den Heuvel

Maxime van den Heuvel

Nieuws Keer Diabetes Om

Nationaal Preventieakkoord onvoldoende impact om diabetes crisis af te remmen

Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) uit 2018 om het percentage rokers, mensen met overgewicht en problematische drinkers te laten dalen heeft onvoldoende impact, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De doelstellingen voor 2040 worden bij alle drie deze thema’s naar verwachting niet gehaald. Dat blijkt uit de doorrekeningen die afgelopen woensdag (17 januari 2024) werden gepubliceerd.

Op dit moment heeft ongeveer 50% van de volwassenen en 13% van de kinderen overgewicht. Volgens de doelstelling voor overgewicht is dit in 2040 maximaal 38% van de volwassenen en 9,1% van de kinderen. De doorrekeningen laten echter zien dat met de huidige afspraken om overgewicht tegen te gaan het aandeel stijgt en uitkomt op 56% van de volwassenen. Zonder afspraken zou dat 58% zijn. Een verschil van slechts 2%, terwijl een daling van 20% nodig is. Voor kinderen gaat dit over een nog kleiner verschil van 1%: 14% met afspraken tegenover 15% zonder afspraken. Voor het deelakkoord ‘Overgewicht’ zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het verbeteren van de productsamenstelling van ongezonde producten, het stimuleren van een gezonder voedselaanbod, het beperken van kindermarketing en het verbeteren van de implementatie van en toeleiding naar gecombineerde leefstijlinterventies (GLI).

Door de stijging in het aantal mensen met overgewicht neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte zoals diabetes type 2 toe. Momenteel heeft ongeveer 9% van de volwassen Nederlanders diabetes type 2. Zonder de afspraken uit het NPA stijgt dit percentage in 2040 tot 11%. Mét de huidige afspraken ligt het percentage volwassenen met diabetes type 2 slechts minder dan 1 procentpunt lager, zowel in een realistisch als optimistisch scenario (zie bijgevoegde afbeelding). Dit terwijl als doel wordt gesteld dat in 2040 maximaal 5% van de volwassenen diabetes type 2 heeft. Een doel dat steeds verder weg lijkt.

De huidige afspraken zijn onvoldoende om het toenemende probleem van overgewicht en diabetes type 2 terug te dringen. Er zijn daarom meer effectieve maatregelen nodig om de doelstellingen te bereiken, waarbij de kern wordt aangepakt. Dat is niet alleen een zaak van de dokter of de politiek. Dit probleem gaat ons allemaal aan en vraagt om radicale verandering. Van ons, van anderen. Wij maken leefstijl toegankelijk. Wat is jouw bijdrage?

Bron: RIVM
Datum: 23 januari 2024

Diabetes RIVM NPA