Nathalie

Nathalie Wilmsen

Nieuws Keer Diabetes Om

Voeding Leeft breidt haar impact uit naar Europa

Persbericht

Voeding Leeft breidt haar impact uit naar Europa - Keer Diabetes2 Om pilot in 12 Europese landen

Amsterdam, 9 februari 2024 | De Europese Unie heeft het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ in 2022 als best practice voor diabetes type 2 verkozen. Onder de internationale naam CARE4DIABETES Joint Action wordt dit succesvolle leefstijlprogramma inmiddels in twaalf Europese landen als pilot geïmplementeerd door lokale teams.

CARE4DIABETES Joint Action
Het CARE4DIABETES Joint Action programma is een pilot in twaalf EU lidstaten, gesteund door de EU. Het doel van het leefstijlprogramma is om de gezondheid van deelnemers te verbeteren en de last van diabetes type 2 te verlichten, zowel op persoonlijk als maatschappelijk niveau. "CARE4DIABETES is een perfect voorbeeld van hoe Europese lidstaten hun krachten kunnen bundelen om de uitdaging van diabetes type 2 te adresseren. We bouwen voort op de sterke punten van elk land en overbruggen de vastgestelde hiaten door te leren van de praktijk van Voeding Leeft", aldus Jelka Zaletel, National Institute of Public Health Slovenia. Op 22 februari is er in Den Haag een conferentie voor de deelnemende EU lidstaten bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lokale teams in 12 landen
Het programma wordt uitgevoerd door lokale teams uit de twaalf landen die deelnemen: Spanje, België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië en Finland. De Nederlandse Stichting Voeding Leeft is eigenaar van het programma. Het team van Stichting Voeding Leeft geeft opleiding en overziet de kwaliteit op Europees niveau. Emma Coles, Directeur van Voeding Leeft: “De erkenning als ‘best practice’ en de uitbreiding van onze impact naar Europa door lokale teams op te leiden is een opsteker voor het werk dat we doen. We hopen ook in deze landen verschil te maken en dat mensen de regie over hun leven terug vinden.” 

Keer Diabetes2 Om
Vanaf 1 januari 2024 wordt Keer Diabetes2 Om (KDO) voor mensen met prediabetes of diabetes type 2 vergoed vanuit het basispakket. Het programma is in 2014 ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Voeding Leeft, samen met artsen, wetenschappers en andere professionals. Keer Diabetes2 Om won in 2016 de Zinnige Zorg Award van VGZ. Sindsdien zijn meer dan 5.000 mensen met het programma gestart.  

Resultaten
Het doel van KDO is het ziekteproces van diabetes type 2 en gewichtstoename om te keren, diabetesmedicatie af te bouwen of voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. De resultaten zijn internationaal gepubliceerd. Na twee jaar blijkt de kwaliteit van leven significant verbeterd, is het gemiddeld gewichtsverlies 7 kg, gebruikt 67% van de respondenten minder diabetesmedicatie en is 28% geheel gestopt met de medicatie. Vierjaarresultaten worden momenteel geanalyseerd.

Over Voeding Leeft
Voeding Leeft is in 2011 opgericht. Voeding Leeft ontwikkelt leefstijlprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening die hun gezondheid willen verbeteren. De stichting heeft geen winstoogmerk en wel een impactdoelstelling: Het bewustzijn van de impact van voeding en leefstijl op/bij chronische ziekte te vergroten. De focus van het werk van Voeding Leeft ligt op de gezondheidszorg, met de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de systeemverandering van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Naast Keer Diabetes2 Om ontwikkelde Voeding Leeft programma’s voor mensen met MS, Reuma, IBD en mensen die darm-, borst- of blaaskanker hebben gehad. 

EINDE PERSBERICHT

Informatie voor redacties

Wil je meer weten over het programma, een oud-deelnemer of begeleider spreken? Mail dan naar nathalie@voedingleeft.nl.

deelnemers-keer-diabetes-2-om