vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Voeding Leeft

Stichting Voeding Leeft partner van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde gaat over leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning van iemand met bestaande gezondheidsproblemen, met als doel genezing (waar mogelijk), het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen, het verminderen van complicaties en het afnemen van het gebruik van medicatie.

Voeding Leeft en Lifestyle4Health zijn het erover eens dat het potentieel van leefstijlgeneeskunde voor de Nederlandse gezondheidszorg groot is, waar het gaat over chronische niet-overdraagbare ziekten. Uit onderzoek en praktijk blijkt dat een deel van de mensen met bijvoorbeeld de ziekte diabetes type 2 medicatie kunnen afbouwen en zich gezonder voelen door een combinatie van leefstijlinterventies, zoals bij Keer Diabetes 2 Om.

Voeding Leeft en Lifestyle4health worden partners met als doel om het potentieel van leefstijlgeneeskunde verder te ontwikkelen. Het partnerschap richt zich in eerste instantie op interventies voor mensen met diabetes type 2, en in de toekomst worden ook andere ziektebeelden onderdeel van de samenwerking. 

Martijn van Beek van Voeding Leeft: “Lifestyle4Health zet zich in om leefstijlinterventies als effectieve behandeling voor ziekten in Nederland op de kaart te zetten. Een beweging die van groot belang is om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekte te verminderen. Dit sluit naadloos aan bij de visie en missie van Voeding Leeft, we zijn daarom trots om partner te zijn van Lifestyle4Health”.

Hanneke Molema van Lifestyle4Health: ‘Voeding Leeft werkt met deelnemers, wetenschappers, artsen en andere professionals aan leefstijlprogramma’s. Zij werken voor iedereen die zijn gezondheid wil verbeteren, en daarnaast specifiek voor mensen met een leefstijlgerelateerde aandoening. Als netwerkpartner van Lifestyle4Health voegt Voeding Leeft kennis, ervaring en daadkracht toe om effectief bewezen leefstijlprogramma’s in Nederland te implementeren.’

Samen voor leefstijlgeneeskunde

Lifestyle4Health wil met al haar partners samenwerken aan de volgende activiteiten:

  • – Uitbouw van het netwerk van partijen die leefstijlinterventies ontwikkelen en implementeren; 

  • – Verdere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventies;

  • – Grootschalige implementatie van leefstijlinterventies in publiek-private samenwerking;

  • – De zorg betaalbaar houden, mede door het ontwikkelen van verdienmodellen voor leefstijlinterventies.

 

Over Lifestyle4Health
Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde streeft er naar, onder de naam Lifestyle4Health, om de ziektelast van leefstijlgerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is op 3 juli 2018 opgericht, op initiatief van TNO en LUMC. Vanaf het begin is het streven om eigen regie op gezondheid en leefstijlinterventies tot een van de centrale bouwstenen van de gezondheidszorg van morgen te maken.

Iedereen die wil en kan bijdragen aan het realiseren van de missie kan aansluiten. Lifestyle4Health beoogt een laagdrempelige netwerkorganisatie te zijn waarin een grote diversiteit van partijen participeert.