vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Het effect van Keer Diabetes2 Om op de nierfunctie

Yes! Nieuw onderzoek over Keer Diabetes2 Om is onlangs gepubliceerd in the British Medical Journal, Nutrition, Prevention & Health. Uit deze kleinschalige retrospectieve analyse kwam naar voren dat de nierfunctie (o.b.v. eGFR) van deelnemers van het Keer Diabetes2 Om programma met een verminderde nierfunctie na 6 maanden statistisch significant verbeterde. Uit een subanalyse bleek dat dit effect waarschijnlijk niet het gevolg is van veranderingen in medicatiegebruik of hyperfiltratie, waardoor het aannemelijker is dat de aanpassingen in leefstijl verantwoordelijk zijn voor het effect. Een interessant resultaat, dat vraagt om meer onderzoek en, wederom, méér aandacht voor leefstijl als medicijn. 

Lees het BMJ artikel hier