Nathalie

Nathalie Wilmsen

Nieuws Keer Diabetes Om

Grote Europese belangstelling voor Nederlands leefstijlprogramma voor diabetes

Persbericht

Grote Europese belangstelling voor Nederlands leefstijlprogramma voor diabetes 
Conferentie in Den Haag op 22 en 23 februari 2024

Amsterdam, 26 februari 2024 | Het Nederlandse leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ staat aan de basis van het Europese CARE4DIABETES Joint Action project. Op 22 en 23 februari werden de eerste positieve Europese resultaten gemeld tijdens een conferentie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Barbara Kerstens, directeur bij Voeding Leeft: “Dit internationale project heeft de potentie een gigantische impact te hebben op de wereldwijde diabetescrisis.” 


Stoppen met medicijnen
Op 22 en 23 februari 2024 kwamen afgevaardigden van 12 Europese landen samen in Den Haag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de voortgang en eerste resultaten te bespreken. Een van de afgevaardigden uit Bulgarije: “Bij het starten van de pilot liepen we tegen een onverwacht probleem aan: er waren namelijk veel te veel mensen die mee wilden doen.” Spanje heeft de eerste resultaten al binnen van hun pilot met 100 deelnemers. Na een maand verminderde bijna de helft van de deelnemers hun medicatiegebruik en een derde kon zelfs al helemaal stoppen. De bloedsuikerspiegel werd gemeten met een continue glucosemeter en ook daar was een grote shift zichtbaar. De resultaten zijn veelbelovend en in lijn met Nederlandse resultaten. Barbara Kerstens, directeur bij Voeding Leeft: “Dit internationale project heeft de potentie een gigantische impact te hebben op de wereldwijde diabetescrisis.” 

Nederlands leefstijlprogramma als basis
Het Nederlandse leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’, vergoed uit het basispakket, is gericht op het aanpakken van de oorzaken van diabetes type 2. Dit programma werd in 2021 door de EU verkozen als ‘best practice’, waarop het CARE4DIABETES Joint Action project werd opgericht. Lokale teams uit 12 Europese landen werden vorig jaar opgeleid en in januari 2024 zijn de eerste pilots van start gegaan. Spanje, België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië en Finland doen mee. De interventie wordt in 22 regio’s getest. Dit programma is een door de EU gesteunde pilot in de EU lidstaten, met als doel de gezondheid te verbeteren en de last van diabetes type 2 te verlichten. Ook het verminderen van risicofactoren, zowel op maatschappelijk als op persoonlijk niveau, zijn hier onderdeel van. In Europa hebben zo’n 55 miljoen mensen diabetes type 2. Initiatieven zoals deze zijn daarom hard nodig. 

Keer Diabetes2 Om
Dit leefstijlprogramma is in 2014 ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Voeding Leeft, samen met artsen, wetenschappers en andere professionals. Keer Diabetes2 Om won in 2016 de Zinnige Zorg Award van VGZ. Sindsdien zijn meer dan 5.000 mensen met het programma gestart. Na twee jaar blijkt de kwaliteit van leven significant verbeterd, is het gemiddeld gewichtsverlies 7 kg, gebruikt 67% van de respondenten minder diabetesmedicatie en is 28% geheel gestopt met de medicatie. Vierjaarresultaten worden momenteel geanalyseerd. 

Over Voeding Leeft
Voeding Leeft is in 2011 opgericht. Voeding Leeft ontwikkelt leefstijlprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening die hun gezondheid willen verbeteren. De stichting heeft geen winstoogmerk en wel een impactdoelstelling: het bewustzijn van de impact van voeding en leefstijl op/bij chronische ziekte te vergroten. De focus van het werk van Voeding Leeft ligt op de gezondheidszorg, met de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de systeemverandering van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Naast Keer Diabetes2 Om ontwikkelde Voeding Leeft programma’s voor mensen met MS, Reuma, IBD en mensen die darm-, borst- of blaaskanker hebben gehad. 


EINDE PERSBERICHT

Informatie voor redacties

Wil je meer weten over dit Europese project, het Keer Diabetes2 Om programma of iemand van ons team spreken? Mail dan naar nathalie@voedingleeft.nl of bel 020 221 7906.

care4diabetes joint action project ministerie van volksgezondheid welzijn en sport diabetes type 2 conferentie pilots europa