Maxime van den Heuvel

Maxime van den Heuvel

Blog Keer Diabetes Om

Voeding Leeft panel: Brede vergoeding van leefstijlprogramma’s - een goed idee?

Er is een zorgcrisis: 10 miljoen Nederlanders zijn chronisch ziek en de zorgkosten dreigen onbetaalbaar te worden. Erkende leefstijlbehandelingen werken in de behandeling van chronische ziekten en verdienen een vaste plek in de zorg. Vanaf 2019 worden een aantal gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) voor mensen met overgewicht met een verhoogd risico op chronische ziekte of obesitas vergoed uit het basispakket. Sinds 1 januari 2024 wordt ook Keer Diabetes2 Om vergoed uit het basispakket voor mensen met diabetes type 2 en prediabetes. Het is voor het eerst in Nederland dat een leefstijlprogramma met medicatieafbouw specifiek voor mensen met diabetes type 2 wordt vergoed vanuit het basispakket.

We vroegen het Voeding Leeft panel of zij het een goed idee vinden dat leefstijlprogramma’s vanaf 2024 breder worden vergoed (naast overgewicht nu ook specifieke chronische aandoeningen). En dit waren de resultaten:

  • Ja, leefstijlprogramma’s zouden sowieso vergoed moeten worden voor iedereen die aan zijn leefstijl wil werken (51.5%).

  • Ja, leefstijlprogramma’s zouden vergoed moeten worden voor zowel mensen met overgewicht als chronische aandoeningen (41.5%).

  • Nee, leefstijlprogramma’s zouden überhaupt niet vergoed moeten worden (5.0%).

  • Nee, leefstijlprogramma’s zouden alleen vergoed moeten worden voor mensen met overgewicht (2.0%).

40% van het panel is het ermee eens dat leefstijlprogramma’s vergoed zouden moeten worden voor zowel mensen met overgewicht als chronische aandoeningen. Ruim 50% doet daar nog een schepje bovenop en vindt dat leefstijlprogramma's sowieso vergoed moeten worden voor iedereen die aan zijn leefstijl wil werken. Minder dan 10%  vindt dat leefstijlprogramma’s helemaal niet vergoed moeten worden of alleen voor mensen met overgewicht.

Kortom, het panel erkent het belang van leefstijlprogramma’s als onderdeel van de oplossing van de zorgcrisis. De grootschalige vergoeding van Keer Diabetes2 Om vanuit het basispakket is het begin van een lange weg die we nog te gaan hebben. 

* Het Voeding Leeft panel bestond uit lezers van de Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om nieuwsbrieven van 7 november 2023. In totaal zijn deze resultaten gebaseerd op 204 stemmen.

NB Poll leefstijl