Maxime van den Heuvel

Maxime van den Heuvel

Blog Keer Diabetes Om

Voeding Leeft panel: Last van medicatie trigger voor leefstijlalternatieven

“Afnemende populariteit medicatie biedt podium voor leefstijl”. Dat was de titel van een artikel dat we schreven in januari naar aanleiding van recent onderzoek door het @Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Uit dit onderzoek bleek dat 11 miljoen mensen in Nederland regelmatig medicijnen gebruiken en bijna 40% van de patiënten ontevreden is met de medicijnen die ze gebruiken. De helft van hen zou iets willen veranderen aan het medicijngebruik, wat uitkomt op ruim 2 miljoen Nederlanders. Dus, zo beredeneerden wij, biedt deze afnemende populariteit van medicatie een podium voor leefstijlbehandelingen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor (huis)artsen en apothekers om samen met de patiënt demedicalisering en leefstijlalternatieven te bespreken. 

Of dat in de praktijk ook haalbaar is? We vroegen de lezers van onze zorgverlener nieuwsbrief in hoeverre zij als zorgprofessional het idee hebben dat patiënten openstaan voor leefstijlbehandelingen in plaats van medicatiegebruik. 40% meent dat slechts een kleine, gemotiveerde groep patiënten openstaat voor leefstijlalternatieven, ook al ervaart zij last van medicatie die ze gebruiken. 35% van de stemmers gaf aan dat de meeste patiënten openstaan voor leefstijlalternatieven wanneer ze (veel) last ervaren van hun medicatie. In het geval van diabetespatiënten bijvoorbeeld wanneer ze insuline moeten gaan spuiten. Tenslotte ervaart 25% van de stemmers dat het overgrote deel van de patiënten openstaat voor leefstijladviezen.

Het is interessant dat last van medicatie door veel zorgprofessionals die de poll invulden wordt waargenomen als een trigger voor de patiënt om leefstijlalternatieven te overwegen. We weten dat bijna 40% van de patiënten ontevreden is met hun medicatiegebruik. Wanneer we met deze groep het gesprek aangaan over alternatieven biedt dit een uitgelezen kans om leefstijl op tafel te leggen door meer bewustzijn te creëren rondom medicatiegebruik. Welke klachten kunnen door medicatie veroorzaakt worden en kan het ook anders? Welke verschillende leefstijlalternatieven zijn passend per persoon en hoe kun je de ontevredenheid over de medicatie gebruiken als (duurzame) bron voor motivatie? Door leefstijl bespreekbaar te maken, juist op het moment dat een patiënt onvrede ervaart met het medicatiegebruik, is de patiënt mogelijk meer ontvankelijk voor leefstijlalternatieven. Een mooie kans om meer mensen enthousiast te maken over het aangaan van een gezonde leefstijl!

grafiek-medicatie-zorg