vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Vraagtekens bij conclusie van vernieuwde NHG-standaard diabetes type 2

Onlangs publiceerden Nynke van der Zijl, Hanno Pijl en Nathalie Wilmsen een nieuw artikel in het tijdschrift ‘Huisarts en Wetenschap’. Daarin stelden zij de vernieuwde behandelrichtlijn voor diabetes type 2 ter discussie. De behandelrichtlijn is een belangrijk document, omdat alle behandelaren voor diabetes type 2 dit moeten volgen. In mei 2021 werd daaraan  een aanbeveling  over leefstijlbehandelingen, zoals Keer Diabetes2 Om, toegevoegd. Over dit soort programma’s zegt de richtlijn: ‘Er is onvoldoende bewijs voor de (mate van) werkzaamheid om ze op grote schaal te kunnen aanbevelen. Wel zijn er aanwijzingen voor gunstige effecten op de regulatie van de bloedsuikerspiegel’. Een belangrijk punt, volgens Nynke, Hanno en Nathalie, is dat bij deze vernieuwde richtlijn specifiek werd gekeken naar een bepaald type onderzoek. Met dit type onderzoek is het lastig om goed te kunnen nagaan wat het effect is van een leefstijlinterventie. Daarom pleiten zij voor het meewegen van al het onderzoek dat is gedaan naar leefstijlprogramma’s voor diabetes type 2. Dan had de conclusie van de vernieuwde richtlijn anders kunnen zijn, namelijk: er zijn aanwijzingen dat leefstijlinterventies effectief kunnen zijn bij diabetes type 2′. Belangrijk, omdat deze richtlijn van grote invloed is, ook op de verdere ontwikkeling van leefstijlprogramma’s zoals Keer Diabetes2 Om!

Lees hier het hele artikel: Vernieuwde NHG-Standaard DM2 negeert niet-gerandomiseerd onderzoek