vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Keer Diabetes Om

Insuline bij diabetes type 2, hoe veilig is dat eigenlijk?

In Nederland gebruiken meer dan 700.000 mensen met diabetes mellitus type 2 medicatie om hun bloedglucose onder controle te houden, waarvan ongeveer 1 op de 4 insuline. Mensen met diabetes mellitus type 2 hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Het gebruik van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2 kan zorgen voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten én kanker. Een deel van deze mensen kan zijn medicatie deels of zelfs volledig afbouwen door het inzetten van een leefstijlverandering, zo is de afgelopen jaren uit meerdere wetenschappelijke studies gebleken. 

Uit een recent onderzoek van Hanno Pijl (LUMC) en Nathalie Wilmsen (Voeding Leeft), Guy Rutten en Anne-Margreeth Krijger, gepubliceerd in het het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie, blijkt dat (hoge dosis) insulinetherapie hierbij waarschijnlijk een grote rol speelt. Voordat de behandeling met insuline gestart of geïntensiveerd wordt, moeten de voor- en nadelen van insulinetherapie goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. Er wordt aangeraden om terughoudend te zijn in het voorschrijven van insulinetherapie bij mensen met diabetes mellitus type 2 en andere therapeutische opties worden sterk aanbevolen, waaronder een leefstijlbehandeling.

Leefstijlbehandeling bij diabetes type 2

Met de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om wordt o.a. ingezet op medicatieafbouw. Naast het verhoogde risico op hart-en vaatziekten en kanker door insulinegebruik, is een andere bijwerking dat mensen aankomen in gewicht. Hierdoor worden ze zieker en hebben ze uiteindelijk steeds meer medicatie nodig. Een deel van deze mensen kan zijn medicatie deels of zelfs volledig afbouwen door het inzetten van een leefstijlverandering, zo is de afgelopen jaren uit meerdere wetenschappelijke studies gebleken. 

Zelftest die aanmoedigt om met je leefstijl aan de slag te gaan

Om deze groep te helpen is nu een online zelftest ontwikkeld op basis van een data analyse van 3.000 mensen met diabetes, die mee hebben gedaan aan de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 Om van Voeding Leeft. Deze korte test geeft zowel de zorgprofessional als de patiënt binnen 2 minuten inzicht of de diabetes kan worden omgekeerd met leefstijl en berekent de mogelijke behandelresultaten. Voor het algoritme van de test zijn o.a. leeftijd, BMI, diabetesduur en diabetesmedicatie meegenomen als variabelen. 

Over Keer Diabetes2 Om 

Keer Diabetes2 Om is een effectieve leefstijlbehandeling en zet voeding, beweging, slaap en ontspanning succesvol in als medicijn voor diabetes type 2. Tijdens het programma wordt de deelnemer begeleid door een professioneel team waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. Het is mogelijk om online of fysiek veilig deel te nemen aan het programma dat momenteel wordt vergoed door o.a VGZ, Menzis en DSW. De wetenschappelijke behandelresultaten van Keer Diabetes2 Om zijn vorig jaar gepubliceerd in het British Medical Journal NP&H. 

Bezoek Insulinetherapie-NTD-2021-04.pdf (keerdiabetesom.nl) om de volledige wetenschappelijke publicatie te lezen. 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie neemt u contact op met Nora van den Heuvel (06-39269120) van Voeding Leeft. Er zijn verschillende deelnemers beschikbaar voor interviews of reportages voor uw medium.