vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Blog Keer Diabetes Om

Model voor gedragsverandering

Gedragsverandering is een complex proces waaraan biologische, psychologische en sociale aspecten ten grondslag liggen. Alleen het feit dat er fysiologisch iets verandert als je het anders aanpakt via de hiervoor genoemde pijlers is onvoldoende om te belichten. De weg daarnaartoe gaat via het gedrag van de mens. Voeding Leeft ontwikkelde een model voor gedragsverandering, voortbouwend op het reeds bestaande en uitvoerig onderzochte en geïmplementeerde ‘Integrated Model for explaining motivational and behavioral change’ (I-change model). Dit model, geïntroduceerd door prof. dr. Hein de Vries (Maastricht University), is gebaseerd op bekende theorieën uit de gedragswetenschap, waaronder Ajzen’s Theory of Planned Behavior, Locke’s theory of goal setting, Bandura’s Social Cognitive Theory en Prochaska’s Transtheoretical Model.

Volgens het I-Change model spelen de volgende facetten een rol in gedragsverandering:
1 predispositie
2 informatie
3 bewustzijn
4 intentie
5 motivatie
6 gezondheidsvaardigheden
7 barrières
8 gedrag ervaren

Kort gezegd wordt volgens het I-Change model gewenst gedrag vertoond wanneer er bewustzijn is van het probleem (gedrag), de motivatie en intentie bestaan om te willen veranderen, er voldoende vaardigheden zijn en potentiële barrières worden weggenomen. Beschikken over de juiste informatie en predispositionele factoren beïnvloeden het in gang zetten en in stand houden van het veranderingsproces.