vrouw-lachend-op-strand

Barbara Kerstens

Nieuws Leef! met Reuma

Uniek onderzoek dit jaar nog van start bij ErasmusMC: kan een gezonde leefstijl medicatiegebruik bij reuma verminderen?

PERSBERICHT
juni 2022

Ontstekingsreuma is een veelvoorkomende chronische ziekte waarbij afweerremmende medicatie wordt ingezet. Bij sommige mensen met reuma kan dit helpen om de ziekte af te remmen, maar lang niet bij iedereen. Steeds meer reuma patiënten willen zelf de touwtjes van hun gezondheid in handen nemen door te werken aan hun leefstijl. ErasmusMC start daarom dit jaar nog een uniek onderzoek om inzicht te krijgen in het effect van een gezonde leefstijl bij reuma en of medicatiegebruik hierdoor verminderd kan worden. Dat kan gunstig zijn voor de patiënt, én voor de almaar toenemende zorgkosten van onze samenleving. 

Pascal de Jong, hoofdonderzoeker en projectleider: “De aandacht voor een gezonde leefstijl neemt toe. Steeds vaker krijg ik in de spreekkamer de vraag wat een patiënt zelf kan doen om zich beter te voelen. Ondanks dat het wetenschappelijk bewijs nog dun is, ben ik ervan overtuigd dat mensen invloed kunnen uitoefenen op hun ziekte als zij actief met hun lichaam bezig zijn en dit willen we nu dus ook wetenschappelijk aantonen met behulp van een gerandomiseerd onderzoek.”

Het unieke aan deze studie is dat er voor het eerst gekeken gaat worden of het gebruik van medicatie bij mensen met reuma verminderd kan worden, wanneer iemand er een gezonde leefstijl op na houdt. Het gebruik van reumamedicijnen leidt bij ongeveer de helft van de gebruikers tot bijwerkingen zoals vermoeidheid of maagdarmklachten. Als het aanhouden van een gezonde leefstijl kan leiden tot medicatieafbouw kan dat dus gunstig zijn voor de patiënt zelf, maar mogelijk ook de zorgkosten verlagen.

ErasmusMC heeft een consortium opgericht met Voeding Leeft (ontwikkelaar van leefstijlprogramma’s), ReumaNederland (patiëntenvereniging en financier) en Health Holland (mede-financier). Eerder al sloegen zij de handen ineen voor een observationele studie waarbij gekeken werd wat een intensief leefstijlprogramma kan betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen met artrose, fibromyalgie en ontstekingsreuma. Deze studie loopt nog tot het eerste kwartaal van 2023, maar laat al positieve, tussentijdse resultaten zien. Dat was aanleiding om ook een tweede, uitgebreidere interventie studie op te zetten. Een groep patiënten met ontstekingsreuma wordt daarbij willekeurig in tweeën verdeeld: de ene groep volgt een intensief leefstijlprogramma en de ander ontvangt reguliere zorg en voedingsadviezen die daaruit voortkomen. Deelnemers worden een jaar lang gevolgd. De belangrijkste uitkomsten zijn ziekteactiviteit en medicatiegebruik. Uiteindelijk hoopt dit consortium de route naar het basispakket te bewandelen: een gespecialiseerd leefstijlprogramma voor iedere reumapatiënt dat vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. 

Over Voeding Leeft
Voeding Leeft is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen en exploiteren van leefstijlprogramma’s samen met wetenschappers, artsen en andere zorgprofessionals. Vanuit de visie dat elk individu gezondheidswinst kan behalen door zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Naast het verhogen van de levenskwaliteit van mensen met een chronische ziekte, vloeit daar ook een ander doel uit voort: het verminderen van maatschappelijke zorgkosten. Voeding Leeft is de ontwikkelaar van het succesvolle programma Keer Diabetes2 Om waarbij al duizenden mensen hun diabetes hebben omgekeerd en dat vergoed wordt door VGZ en Menzis. Ook zijn zij de grondleggers van de programma’s Eet voor Reuma, Anders Eten bij MS en IBD-Eet je mee?

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie
Voeding Leeft – contactpersoon Barbara Kerstens
barbara@voedingleeft.nl

c.baatenburgdejong@reumanederland.nl