Arts en Voeding Congres 2017

 

De arts die zijn vak serieus neemt

Voor de zesde maal organiseert Voeding Leeft op 16 juni het Arts en Voeding Congres. Ik ben hoopvol dat nog meer artsen dan in 2016 zich laten inspireren over voeding als medicijn. Dat streven is ambitieus en haalbaar tegelijk als je het vanuit historisch perspectief bekijkt. Ik herinner mij het volle auditorium in 2012 met 120 artsen in het Kennemer Gasthuis. Inmiddels is het congres verviervoudigd en uitgegroeid tot het grootste landelijke podium voor artsen over voeding.

Er is echter ook een andere kant. Als je het bekijkt in het licht van het aantal huisartsen in Nederland dan is het slechts een fractie van het totaal 8.000 aan artsen dat zich kan verdiepen in Voeding als medicijn. Dan heb ik het nog niet over alle specialisten die Nederland rijk is en het aantal wetenschappers dat ook tot de doelgroep van het congres behoort. Zo is onze ambitie klein in relatie tot het deel dat er zou kunnen of moeten zitten.

Voeding boosdoener bij ziektes

Voeding en leefstijl zijn veelal de oorzaak van veel chronische ziektes, zoals Diabetes Type 2, hart- en vaatziekten, prikkelbaar darmsyndroom, zo blijkt uit veel onderzoeken. Bij ziekten als reuma, MS en IBD hebben voeding en leefstijl een belangrijke rol in het beloop van de aandoening. Een aanpassing in ons Westerse eetpatroon, veelal bestaand uit bewerkt eten, zou stap 1 moeten zijn in de behandeling van deze ziektes. Voeding in de spreekkamer dus!

Uit onderzoek blijkt echter dat in slechts 25 procent van de gesprekken bij de huisarts voeding en leefstijl ter sprake komt. Huisartsen, maar ook specialisten geven aan behoefte te hebben aan meer wetenschappelijke achtergrond over de relatie van voeding en gezondheid. Ook missen zij praktische tools om hier in hun praktijk concreet iets mee te doen. Werk aan de winkel.

Behoefte eigen regie

Ondertussen zijn er veel patiënten die handvatten zoeken voor een betere leefstijl. Zij zoeken hun eigen weg in de wirwar van verleidingen en producten van de industrie. In een onderzoek gehouden onder bijna 1500 Nederlanders blijkt het grootste deel zich energieker en vitaler te willen voelen en afscheid te willen nemen van medicatie. Mensen willen weer de regie over hun leven en zich geen patiënt meer voelen.

Vijf uur in de opleiding

Een gat in de markt voor de ondernemende huisarts? Tamara de Weijer, oprichter en voorzitter van de vereniging Arts en Voeding, vindt van wel: ‘Eigenlijk moet voeding gewoon een plek krijgen in de opleiding. Er wordt nu slechts vijf uur in de hele opleiding besteed aan voedingsonderwijs, terwijl in mijn praktijk vaak blijkt dat een verkeerd eet- en leefpatroon het issue is.’ Wilma Oosthoek van Student en Voeding beaamt dit. Zij heeft zelfs een vereniging opgericht om het onderwerp Voeding onder de aandacht te brengen bij studenten. En met succes. De eerste collegetour is succesvol afgerond voor 50 studenten die staan te trappelen om aan de slag te gaan met leefstijl als medicijn. Bij de jonge generatie is er dus animo genoeg.

Harde realiteit

Er is hoop voor de toekomst en tegelijkertijd is er de harde realiteit. De gezondheidszorg is overspoeld met chronisch zieken met bijbehorende onbetaalbare kosten. Nederland kent veel patiënten die met voeding geholpen zouden kunnen worden.

Een congres dat daarover gaat, is slechts een begin om het paradigma te kantelen. Ben je of ken je een arts die zijn vak en patiënten serieus neemt? Wees dan een van de deelnemers aan het 6e Arts en Voeding Congres en denk mee aan hoe we de gezondheidszorg weer gezond kunnen maken. Ik kijk er voor de 6e keer naar uit!

Barbara Kerstens ontwikkelt naast het Arts en Voeding Congres samen met Voeding Leeft Leefstijlprogramma’s binnen de zorg met voeding als uitgangspunt. Voeding Leeft heeft een open blik, neemt de wetenschap als basis en werkt in co-creatie met gepassioneerde wetenschappers, artsen en andere professionals die anders durven denken en doen. Barbara is veranderkundige en als partner betrokken bij Voeding Leeft.

Kom in actie! Schrijf je hier in voor het Arts en Voeding Congres 2017!