Willem Geerlings

Wetenschappelijk coordinator

Geerlings(1950) versterkt het topkader van Voeding Leeft vanaf 1 januari 2019. Willem Geerlings is voormalig internist, oud-voorzitter Nierstichting, nefroloog en multibestuurder. Hij was eerder bestuurder bij het Erasmus MC, bestuursvoorzitter van MC Haaglanden en is sinds 2014 o.a. voorzitter van de RvT VUMC en vanaf de bestuurlijke fusie lid van de nieuwe raad van toezicht van het AUMC. Bij Voeding Leeft zal hij als wetenschappelijk coördinator adviseren en toezien op de wetenschappelijke kwaliteit & integriteit bij medische leefstijlprogramma voor de behandeling van diabetes type 2 en nieuwe medische leefstijlprogramma’s voor o.a. hart- en vaatziekten en inflammatoire darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis. Voeding Leeft ontwikkelt deze nieuwe zorgprogramma’s in samenwerking met onder anderen VUMC, LUMC en het Louis Bolk Instituut. Geerlings: “ik geloof in het potentieel van innovatieve medische leefstijlprogramma’s als deelbehandeling of zelfs hoofdbehandeling bij chronische ziekten. Deze overtuiging baseren we op groeiende wetenschappelijke evidentie en de groeiende patiëntenpopulatie met positieve behandelresultaten. Terecht heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar dan ook een motie aangenomen om leefstijlgeneeskunde structureel te bevorderen met substantiële middelen . Dat moet op een wetenschappelijke verantwoorde wijze worden gedaan. Ik ben overtuigd van het winstpotentieel van medische leefstijlprogramma’s: gezondheidswinst voor de (dokter en) patiënt en uiteindelijk ook financiële winst voor alle premiebetalers van Nederland.”

< Bekijk meer verhalen
Willem Geerlings