Arnold Moerkamp

Politiek bestuurlijk adviseur

Mijn carrière heeft altijd in dienst van het openbaar bestuur gestaan. Mijn drive heeft altijd gezeten in het leveren van bijdragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als bouwkundige, politicoloog en planoloog. Het systematische denken dat in deze studies besloten lag is mij altijd zeer goed van pas gekomen in de beleidspraktijk. Aanvankelijk werkte ik in verschillende functie bij het toenmalige ministerie van VROM. In 2000 werd ik gevraagd om naar het ministerie van VWS te komen. Van ‘ Volkshuisvesting’ naar ‘ Volksgezondheid’  is een minder grote stap dan het wellicht lijkt. Beide domeinen vertegenwoordigen immers grondwettelijk verankerde sociale waarden met een vergelijkbare geschiedenis. Sterker nog, beide domeinen maken deel uit van hetzelfde grondwetsartikel.

Bij VWS begon ik als Directeur Verpleging&Verzorging en Ouderenbeleid. Later werd ik Directeur Langdurige Zorg, vervolgens Directeur Curatieve zorg met een interim-fase als Directeur Generaal Curatieve zorg. In 2011 werd ik benoemd tot Voorzitter van het toenmalige College voor Zorgverzekeringen, later omgedoopt tot Zorginstituut Nederland. In die hoedanigheid kwam ik in contact met de stichting ‘Voeding Leeft’ en het programma “Keer Diabetes2 Om”.  De aanpak en de eerste resultaten vond ik zeer aansprekend. Temeer omdat het om zo’n grote volksziekte gaat. Na mijn vertrek bij het Zorginstituut werd het contact hernieuwd. Zelf inmiddels 7 kilo lichter door gezond eten met veel verse groente en fruit en meer bewegen werd mijn interesse opnieuw gewekt. Het vinden van een weg in de complexe zorgwereld om dit innovatieve programma een reëel bekostigde standaard plek te geven in de diabeteszorg is bepaald niet gemakkelijk. Mijn jarenlange ervaring in het openbaar bestuur met zijn eigen logica zet ik graag in als politiek-bestuurlijk adviseur van de stichting Voeding Leeft en het programma Keer Diabetes2 Om. Een aanpak waarmee een wereld te winnen valt!

< Bekijk meer verhalen
Arnold Moerkamp