Keer Diabetes2 Om-Groepsprogramma

Keer Diabetes2 Om is een multidisciplinair leefstijlprogramma van Voeding Leeft gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging en ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven.
Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om werken in groepen van maximaal 20 personen aan leefstijlverbetering. Onder begeleiding van ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleeg- kundigen, leefstijlcoaches, diëtisten en koks. Deze professionals werken samen met de hoofdbehandelaar (huisarts of medisch specialist) van de deelnemer en praktijkondersteuners of diabetesverpleegkundigen.
Het programma duurt twee jaar en bestaat uit meerdere bijeenkomsten op buitenlocaties en intensieve nazorg. Het programma start met een tweedaagse. Na één, drie en zes maanden zijn terugkomdagen. De nazorg wordt online en telefonisch aangeboden.
Zorgverzekeraar VGZ (en haar labels) vergoedt deelname. Keer Diabetes2 Om zet zich in voor toegankelijkheid voor alle Nederlanders met diabetes type 2.
Wilt u meer weten? www.keerdiabetes2om.nl; Wij zijn dagelijks tussen 9-12 uur telefonisch bereikbaar voor al uw vragen: 020-221 79 06.
Of een van onze informatiebijeenkomsten bezoeken? http://keerdiabetesom.nl/informatiebijeenkomst.

Luister naar de ervaring van Ellen, deelneemster april 2015